! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control API - Jag kan inte ansluta till hobby API från connected controllern eller den trådlösa gatewayen.

Du har tillgång till dokumentationen för hobby API i webbportalen.
Gå till Anslutna tjänster och översikten över aktiva tjänster och klicka på ikonen för hobby API.
Här hittar du den tekniska information du behöver för att upprätta en API-anslutning.

Nedan hittar du ett antal förslag på hur du ska upptäcka problemet:

 • Har connected controllern eller den trådlösa gatewayen rätt programvaruversion?
  Hobby API är tillgängligt från programvaruversion 2.5.1 och endast på connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen.
  Du hittar programvaruversionen i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran i menyn Översikt. Du kan ladda ned den senaste versionen av programmeringsprogramvaran från vår
  webbplats.
 • Kontrollera om din applikation är inom samma undernät som connected controllern eller den trådlösa gatewayen.
  Det är nödvändigt eftersom hobby API är tillgängligt lokalt på din connected controller för Niko Home Control II eller din trådlösa gateway.
 • Är autentiseringsuppgifterna (API-token och användarnamn) korrekta?
  I
  webbportalen, i Anslutna tjänster, klickar du på ikonen för hobby API för att kontrollera token och användarnamnet.
 • Har din token för hobby API gått ut?
  Din token för hobby API är giltig i ett år. Du hittar utgångsdatumen för din token i
  webbportalen.