! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control API - Hur får jag tillgång till hobby API?

Hobby API är tillgängligt lokalt i bostaden via connected controllern för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen. Hobby API är säkert och fungerar med en autentiseringstoken. Du kan begära en token i webbportalen.

Klicka på knappen Anslutna tjänster och välj hobby API i översikten över alla tjänster. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Niko Home Control-systemet måste ha en aktiv Internetanslutning.