! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Hemautomatisering låter ofta lite negativt och förknippas ofta med dyrt och komplicerat. Det beror till stor del på reklamen för hemautomatisering där man kan fylla sitt badkar från bilen.

 • Kontrollenheten är den grundläggande installationskomponenten. En eller flera funktioner läggs till denna. Populära funktioner:

 • Varje gång du laddar upp en ny programmering, kontrollerar mjukvaran att alla moduler och styrenheter i installationen har den senaste versionen av mjukvaran.

 • En tvåtrådig buskabel förser de olika styrelementen utanför skåpet med ström. Kopplingsschemat har en fri topologi, du behöver inte följa ett fast kabelschema.

 • Javisst, med undantag för de moduler som connected controller ersätter, nämligen controllerIP-gränssnitt och gateway.

 • Niko Home Control ger fler möjligheter än den traditionella elektriska installationen.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Den boendes behov stod centralt när Niko Home Control utformades. Installatören har här allt som krävs för att uppfylla önskemålen från den som bygger (om).

 • Ja, det kan.

 • JA , Om man väljer Niko Home Control som elektrisk installation vid en utvidgning så kan de två installationerna kopplas till varandra och kommunicera via Nikobus-gränssnittet (550-00505).

 • Ja, det går. Men om man gör det så måste det gamla IP-gränssnittet, gatewayen och eventuellt strömförsörjningen tas ur skåpet.

 • JA ,Niko Home Control kan installeras i varje renovering där kablarna i den elektriska installationen byts ut.

 • Skaffa en mätare med pulsutgång. Anslut pulsutgången till pulsräknaren.

 • Energispardisplayen visar din elförbrukning, vattenförbrukning och gasförbrukning . Om man trycker på energisparknappen när man lämnar bostaden så övergår den till energisparläget. Det betyder att bland annat belysningen och ett antal eluttag kopplas från. Därigenom behåller du alltid kontrollen över din bostad.

 • Installatören tillhandahåller vattenmätaren med pulsutgång. Beroende på typen av ledning finns det olika typer av vattenmätare i partihandeln:

 • Användarvänlighet och intuïtivitet är viktiga faktorer och lämnar i befintliga automatiseringssystem ofta mycket att önska.

 • Koppla ihop de två numren utan skiljetecken eller mellanslag.

 • Nej, det går inte. Det går bara att ha en connected controller per installation.