! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control för traditionell installation - Fungerar de smarta kontrollerna och enheterna dessutom utan den trådlösa gatewayen?

Ja, men då fungerar de bara som traditionella kontroller eller enheter. Det är tack vare den trådlösa gatewayen som du kan ansluta ytterligare eller andra funktioner till kontrollerna eller enheterna. Exempelvis allt av-rutinen eller en stämning som kan aktiveras med en knapptryckning.