! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Kopplingsmaterial - Kan jag sätta på/stänga av energibesparande lampor och LED-lampor med ett tvåtrådigt ställdon?

Nej, ett tvåtrådigt ställdon fungerar endast som brytare för 230 V (40 till 400 W) glödlampor och halogenlampor med en ohmsk belastning. För energibesparande lampor och LED-lampor använder du ett ställdon med reläkontakt.