! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Friends of Hue - Kan jag använda andra produkter från Philips Hue i Niko Home Control-installationer?

Philips produkter går inte att fysiskt ansluta till en Niko Home Control-installation (det här gäller både bussledningar och traditionell installation).
Däremot är det möjligt att upprätta en anslutning via ”If This Then That” (IFTTT) eller via Niko Hobby API. IFTTT kan användas för att skapa enkla program där funktioner i Hue-systemet är aktiverade eller avaktiverade till följd av en åtgärd i Niko (t.ex. ”Allt av”).
Fler alternativ finns via Hobby API, vilka förutsätter extra hårdvara och viss programmeringskunskap.