! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Friends of Hue - Hur många Hue-lampor kan jag styra med en Niko dimmerbrytare för Hue-systemet?

I princip kan du styra alla lamporna i ditt Hue-system med hjälp av en Niko dimmerbrytare, för det går att styra enskilda lampor, stämningar eller rum och områden. Med en Niko dimmerbrytare för Hue-systemet kan du ställa in åtta olika funktioner. Varje strömställare har två knappar som kan tryckas uppåt och nedåt. Med en kort eller lång tryckning kan åtta olika kommandon åstadkommas. I Hue-appen kan du ställa in vilka funktioner som ska vara aktiverade. Exempelvis individuella lampor, men även scenarier eller styrning av ett rum eller en zon.