! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vilken betydelse har lampans wattal för en dimmer?

Varje dimmer har en minsta och högsta tillåtna effekt. Det här uttrycks i watt (W) för belastningar som svarar på ett resistivt sätt, eller volt-ampere (VA) för induktiva och kapacitiva belastningar.

Den övergripande belastningen hos en belysningskrets beräknas genom att man räknar samman alla belysningskällornas effektvärden. Detta värde måste ligga mellan de minimala och maximala belastningströskelvärdena.

Om den elektriska belastningen understiger tröskelvärdet för lägsta effekt kan belysningskällan blinka eller kanske den inte tänds alls. Om den elektriska belastningen överstiger tröskelvärdet för högsta effekt kommer värme att genereras och en dimmer med termisk skyddskapacitet kan automatiskt stänga av belysningskretsen.

Obs:

  • -Den maximala effektbelastningen hos en dimmer för LED-lampor är vanligen 200 watt. Kontrollera emellertid alltid dimmermanualen för det specifika tröskelvärdet för maximal effekt.
  • -Det specifika tröskelvärdet för maximal effekt minskar när omgivningstemperaturen stiger över 35 °C. Den maximalt tillåtna effektbelastningen sjunker 10 % för varje temperaturökningssteg med 5 °C.
  • -När modulära dimrar monteras sida vid sida inuti elcentralen är det endast tillåtet att ansluta 80 % av den maximalt tillåtna effektbelastningen. Ett avstånd på minst 20 mm krävs för att utnyttja den maximala effekten. Se även till att elcentralen är tillräckligt ventilerad. Elcentraler är vanligen slutna vilket gör att temperaturen kan stiga.
  • -Med infällda dimrar sjunker den maximalt tillåtna effekten när:
    • Den infällda dimmern kontrollerar 230 VAC-halogenlampor. Minska i så fall den maximala elektriska belastningen med 20 %.
    • Flera dimrar för infälld montering monteras i infällda dosor bredvid varandra. Minska i så fall den elektriska belastningen med 25 %.
    • Dimmern för infälld montering är monterad inuti en isolerad vägg som inte är gjord av sten utan av gips eller trä. Minska i så fall den maximala elektriska belastningen med 15 %.