! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad står bokstäverna R, L, C, CFLi och LED på en dimmer för?

Bokstäverna indikerar belysningskällans elprofil som stöds av dimmern. Elprofilen bestämmer hur ljusintensiteten kan kontrolleras med hjälp av en dimmer:

  • ”R”: en resistiv, ohm- eller linjär belastning
  • ”C”: en kapacitiv belastning
  • ”L”: en induktiv karaktär
  • ”CFLi”: energibesparande lampor
  • ”LED”: förkortningen för Light Emitting Diode eller LED-lampor

Baserat på elprofilen har Niko utvecklat olika ljusregleringskurvor som kan urskiljas naturligt av det mänskliga ögat.