! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad ska jag göra om jag inte kan dimra ner till lägsta nivå med en 1-10 V-strömkontroll?

Den här situationen kan uppstå med Nikos modulära dimmer 330-00701 när den inte är ansluten till en Niko 1-10 V roterande kontroll 310-0110x.

Den modulära dimmern 330-00701, som är konfigurerad för 1-10 V-kontroll, kommer att stänga av belysningskretsen när matningsspänningen faller under tröskelvärdet (± 1,5 VDC). Om du använder en annan typ av 1-10 V-kontroll och du måste dimma din belysningskrets till lägsta nivå måste du seriekoppla en 10 K ohm resistor med +-ledningen hos 1-10 V-anslutningen.