! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad ska jag göra när en lampa med en Niko-universaldimmer med PLC-störningsskydd blinkar?

 Om din lampa eller armatur blinkar och du är säker på att det beror på PLC-signaler kan du välja mellan följande:

  • Konfigurera dimmern med hjälp av den mest lämpliga lampprofilen och ställ in den lägsta dimningsnivån tills ljusintensiteten hos belysningskällan är stabil. Det här alternativet tar inte bort källan till PLC, men blinkandet kommer att reduceras till minsta möjliga.
  • Om det föregående alternativet inte är en lösning för dig kan du byta ut LED-lamporna mot andra LED-lampor som är mindre känsliga för PLC-signaler.
  • Om PLC-signalerna har högre strömkrusningsamplitud kommer även LED-lampor av högre kvalitet att blinka. I det här fallet bör du installera ett tonsignalfilter. Det här specialfiltret kommer att ta bort PLC-signaler från nätspänningen. Denna teknik tillhandahålls av företaget som utvecklat PLC-teknik för eloperatörer. Ett signaltonfilter förutsätter en avsevärd investering. Fråga din yrkesinstallatör om råd.
  • En alternativ lösning är att koppla belysningskretsarna till en avbrottsfri kraftförsörjning/uninterruptable power supply (UPS). UPS:en omvandlar 230 VAC-nätspänningen till DC-spänning för batterilagring och omvandlar sedan DC-spänningen tillbaka till en ren 230 V-växelström. Viktigt: Använd en UPS med ”äkta sinuskurva” som erbjuder en äkta sinusspänning och inte en fyrkantsspänning. En UPS är en adekvat lösning. Fråga din installatör om råd.