! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad händer när dimmerns termiska skydd löses ut?

Om dimmern har ett automatiskt termiskt skydd kommer det att utlösas när dimmerns inre temperatur blir för hög. I den här situationen kommer den röda indikatorlampan på dimmern att blinka. Niko-dimmern kommer dock att fortsätta fungera.

Temperaturen inuti en dimmer kan stiga när:

  • LED-lampor genererar för höga strömtoppar. Det här kan höja dimmerns inre temperatur så den stiger över säkerhetströskelnivån. LED-lampornas originalteknik var mycket kapacitiv vilket innebar att höga strömtoppar kunde genereras vid dimring. Denna generationens LED-lampor, och främst glödtrådslampor, genererar färre strömtoppar. Om du har LED-lampor som är mycket kapacitiva, konfigurera en annan lampprofil på dimmern (t.ex. en lampprofil i bakkant faskontroll), minska antalet LED-lampor i belysningskretsen eller använd mindre kapacitiva LED-lampor.
  • Modulära dimrar inuti elcentralen sitter placerade direkt bredvid varandra. Den maximalt tillåtna effektbelastningen minskar med 20 %. Ett avstånd på minst 20 mm krävs för att utnyttja dimmerns maximala effekt. Se även till att ventilationen inuti elcentralen är tillräcklig. De är vanligen slutna vilket gör att temperaturen stiger.
  • Omgivningstemperaturen är för hög. Kontrollera att din elcentral har tillräcklig ventilation eller sänk omgivningstemperaturen i rummet där dimmern är installerad.
  • Den maximalt tillåtna effektbelastningen respekteras inte. Iaktta försiktighet när flera dimrar för infälld montering har monterats i isolerade väggar (trä/gips), när flera dimrar för infälld montering har monterats bredvid varandra och vid dimning av 230 VAC-halogenlampor.