! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad är skillnaden mellan en tvåledar- och en treledardimmer?

Tvåledardimrar installerades vanligen vid renoveringsprojekt i bostäder byggda före 1991. Den här typen av bostäder är vanligen utrustade med dosor för infällning med endast två elledningar: fasledaren från nätet och strömställningsledningen till lampan, armaturen eller belysningsarmaturen.

Treledardimmern sitter vanligen installerad i nybyggadsprojekt i hus byggda efter 1991. Dessa nybyggda bostäder har tre elledningar i infällningsdosorna: fasledaren från nätet, neutralledaren till nätet och strömställningsledningen till lampan, armaturen eller belysningsarmaturen.