! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad är Elnätskommunikation/Power Line Communication (PLC)?

Elnätskommunikation är en tonsignalteknik som används av energileverantörer för fjärrstyrning av stora grupper av elkonsumenter. Exempel på sådana konsumenter är gatubelysning, elmätare med dag-/nattrutiner eller elpannor som regleras av PLC. Den här tekniken använder sig av tonsignaler som ympas på elnätets sinusformade växelström av den regionala elnätsoperatören. Dessa PLC-signaler syns vid mätningar som en strömkrusning högst upp på den sinusformade växelströmmen. Amplituden hos den här krusningen varierar från 1% till över 5 % av storleken hos den sinusformade växelströmmen.

PLC-signaler påverkar hur dimrar och de anslutna belysningskällorna fungerar. Ju större amplitud hos strömkrusningen, desto större negativ inverkan på dimmern och belysningskällan. Belysningen kan blinka eller ljusintensitet variera när den dimras. Det har en negativ effekt på bekvämligheten i rummet. De här variationerna förekommer nästan aldrig vid maximal ljusintensitet. Ibland hörs ett surrande ljud. Det är framför allt LED-lampor som påverkas av PLC, och en del upplever effekterna som mycket störande. I mycket sällsynta fall påverkar även detta problem traditionell belysning som glödlampor och halogenlampor. Vid traditionell belysning lägger en användare sällan eller aldrig märke till det eftersom glödtiden hos ledningen i lampan är längre.