! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - ​Vad är DALI?

DALI är en öppen, digital standard som används världen över för belysningsstyrning. Standarden definieras i IEC 628386. DALI står för Digital Addressable Lighting Interface (DALI) och startades av en företagsallians inom belysningsindustrin. Niko är medlem av denna allians som leds av Digital Illumination Interface Alliance (DiiA). Mer information finns på www.digitalilluminationinterface.org. Niko har DALI-produkter såsom roterande kontroller, tryckknappskontroller, detektorer och strömförsörjning för bussystem så att du kan ställa in belysningsstyrning för DALI-belysning.