! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Hur många LED-lampor kan jag ansluta till en Niko-dimmer?

Antalet LED-lampor eller LED-armaturer du kan ansluta till en Niko-dimmer beror på den maximala elektriska belastningen hos din valda dimmer. För denna maximala tröskel hänvisar vi till manualen.

För LED-lampor går gränsen vanligen vid 200 watt. Denna tröskel är uppsatt av europeiska förordningar för att skydda elnätet mot harmoniska störningar. På grund av LED-lampornas lägre energiförbrukning når du sällan upp till maxeffekttröskeln. Håll i åtanke att vissa LED-lampor kan generera strömtoppar vid dimning. När det här sker och det termiska skyddet hos dimmern aktiveras ska du minska antalet LED-lampor eller -armaturer i belysningskretsen, även när maxeffekttröskeln för dimmern inte har uppnåtts.