! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Hur ansluter man flera kontrollpunkter till en dimmer för infälld montering från Niko?

Typerna av Niko-dimrar för infälld montering som kan byggas ut med en extra kontrollpunkt är: 310-0190x, 310-0280x, 310-0290x och 310-0390x.

Om du vill byta ut en tvåvägs omkopplingskrets med en kombination av tryckknapp och tryckknappsdimmer för infälld montering, montera dimmern i den infällda dosan där ledaren går till belysningskällan. Tvåvägsströmställarna ersätts av tryckknappar (t.ex. 170-0000x).

Om du vill byta ut en mellanliggande omkopplingskrets mot två tryckknappar och en tryckknappsdimmer, montera dimmern i den infällda dosan där ledaren går till belysningskällan.  Den mellanliggande strömställaren och tvåvägsströmställarna ersätts av tryckknappar (t.ex. 170-0000x).

Mer detaljer och kopplingsscheman finns i manualen för den relevanta dimmern och den tekniska katalogen på www.niko.eu.