Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Windows

550-99120

Opis

Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

 • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
 • Oprava drobných chýb

Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

 • cez počítač: PC alebo Mac.
 • cez tablet: iPad alebo Android.
 • cez smartfón: iPhone alebo Android.

Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

 • dátum a čas inštalácie;
 • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
 • meno príkazu;
 • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
 • časové automatiky a časové podmienky.

Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

Meno Verzia Dátum vydania Opis Poznámky k vydaniu
NikoUsersettingsWIN-v1.4.0.35595.zip V1.4.0 19. 09. 2016 Softvér pre užívateľské nastavenia

Stiahnutím tohto softvéru súhlasíte s licenčnými podmienkami spoločnosti Niko a ustanoveniami o autorských právach tretích strán. Vaše osobné údaje sa spracujú v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Select related articles, variants or accessories below.

Súvisiace výrobky

list 0
Obľúbené