! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Softvér pre používateľské nastavenia Niko Home Control I

Niko Home Control softvér pre používateľské nastavenia umožňuje používateľovi jednoducho upraviť viaceré nastavenia, ktoré pôvodne naprogramoval elektroinštalatér, ako napr.

 • dátum/čas inštalácie;
 • názov umiestnenia na dotykovej obrazovke;
 • názov akcie;

- správanie sa vstupov, výstupov a akcií: hodnota stmievania, poloha sťahovacích roliet, čas oneskorenia pre výstup, čas turbo režimu ventilácie …;

 • automatizácia času a časové podmienky.

Tento softvér umožňuje používateľovi zálohovať údaje o spotrebe energií.

Používateľ si môže stiahnuť softvér z www.niko.eu. Tento softvér je dostupný pre PC, Mac a iOS a tablety a smartfóny s OS Android.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Windows

Katalógové číslo
550-99120

Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

 • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
 • Oprava drobných chýb

Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

 • cez počítač: PC alebo Mac.
 • cez tablet: iPad alebo Android.
 • cez smartfón: iPhone alebo Android.

Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

 • dátum a čas inštalácie;
 • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
 • meno príkazu;
 • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
 • časové automatiky a časové podmienky.

Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Mac

Katalógové číslo
550-99220

Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

 • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
 • Oprava drobných chýb

Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

 • cez počítač: PC alebo Mac.
 • cez tablet: iPad alebo Android.
 • cez smartfón: iPhone alebo Android.

Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

 • dátum a čas inštalácie;
 • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
 • meno príkazu;
 • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
 • časové automatiky a časové podmienky.

Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

550-92220

Katalógové číslo
550-92220

550-92120

Katalógové číslo
550-92120

Súvisiace produkty

Programovací softvér Niko Home Control II

Softvér pre kompletné naprogramovanie inštalácie Niko Home Control na zbernicovú alebo tradičnú kabeláž. Tento softvér je jednoduchý, intuitívny a vizuálne dobre štruktúrovaný. Softvér si môžete bezplatne stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Niko. Tento softvér je dostupný pre OS Windows a Mac.

Konfigurácia a ovládanie aplikácia Niko Home

Uveďte do prevádzky a ovládajte inštaláciu Niko Home Control pre tradičnú kabeláž používateľsky prívetivým spôsobom alebo použite túto aplikáciu na ovládanie inštalácie Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž. Inštalácia Niko Home Control pre tradičnú kabeláž musí obsahovať bezdrôtový smart hub (552-00001) a musí byť pripojená k internetu. Ak vaša inštalácia obsahuje connected controller (550-00003) alebo controller (550-00001)l, použite aplikácie Niko Home Control. Vlastnosti: • Uveďte do prevádzky a ovládajte inštaláciu Niko Home Control pre tradičnú kabeláž • Pridajte svoje obľúbené ovládacie prvky na obrazovku Obľúbené • Príjem predkonfigurovaných oznámení z vašej inštalácie. • Aktivujte solárny alebo režim zrážania špičiek na optimalizáciu spotreby energie • Sledujte svoju spotrebu a produkciu energie alebo monitorujte spotrebu energie jedného zariadenia v prehľadných energetických grafoch. • Dostávajte upozornenia týkajúce sa energie.

Aktualizačný softvér dotykového displeja 2 a 3 pre Niko Home Control II

Softvérová aktulizácia, ktorá pripraví dotykovú obrazovku 2. (550-20101) alebo 3. (550-20102) generácie na použitie v elektroinštalácii Niko Home Control II.

Obľúbené ( 0 )