Home Vyrobky Niko Home Control Softvér a aplikácie Softvér pre používateľské nastavenia Niko Home Control I

Softvér pre používateľské nastavenia Niko Home Control I

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.
 • Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Windows

  Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
  550-99120

  Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

  • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
  • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
  • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
  • Oprava drobných chýb

  Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

  • cez počítač: PC alebo Mac.
  • cez tablet: iPad alebo Android.
  • cez smartfón: iPhone alebo Android.

  Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

  • dátum a čas inštalácie;
  • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
  • meno príkazu;
  • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
  • časové automatiky a časové podmienky.

  Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

  Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Mac

  Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
  550-99220

  Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

  • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
  • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
  • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
  • Oprava drobných chýb

  Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

  • cez počítač: PC alebo Mac.
  • cez tablet: iPad alebo Android.
  • cez smartfón: iPhone alebo Android.

  Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

  • dátum a čas inštalácie;
  • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
  • meno príkazu;
  • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
  • časové automatiky a časové podmienky.

  Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

list 0
Obľúbené