! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Podmienky používania webovej stránky Niko

Túto webovú stránku poskytuje spoločnosť Niko NV, so sídlom 9100 Sint-Niklaas (Belgicku), Industriepark West 40, číslo spoločnosti 0405.045.670. Prístup na túto webovú lokalitu a jej používanie podlieha nižšie uvedeným podmienkam používania.

Obecné

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie na našej webovej stránke boli úplné, presné a aktuálne, ale v tomto ohľade nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku. Vyhradzujeme si právo - bez predchádzajúceho upozornenia - pridávať, meniť alebo odstraňovať informácie. Ak narazíte na informácie, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne, budeme vám vďační, ak nás o tom budete informovať zaslaním e-mailu na marketing@niko.eu.

Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy a iné odkazy na informácie alebo webové stránky ponúkané tretími stranami. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a informáciami, za ktoré nesú výhradnú zodpovednosť ich autori a vydavatelia.

Zodpovednosť

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody, priame a/alebo nepriame, ktoré vzniknú alebo vyplynú z vášho používania našej webovej stránky alebo informácií dostupných na našej webovej stránke alebo prostredníctvom nej, a z jej prerušenia. Akékoľvek používanie našej webovej stránky a/alebo informácií dostupných na našej webovej stránke alebo prostredníctvom nej je na vaše vlastné riziko.

Práva duševného vlastníctva

Naša webová stránka vrátane rozloženia, textov, súborov, log, obrázkov, návrhov, kresieb, softvéru a databázy na našej webovej stránke je chránená našimi právami duševného vlastníctva alebo právami poskytovateľov licencií. Naše webové stránky môžete používať len na vlastné nekomerčné osobné účely. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie kopírovať, publikovať, distribuovať, extrahovať, opätovne používať alebo reprodukovať v akejkoľvek materiálnej forme (vrátane fotokopírovania alebo ukladania na akékoľvek médium elektronickými prostriedkami a bez ohľadu na to, či ide o prechodné alebo náhodné použitie tejto publikácie) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie právne informácie

Tieto podmienky používania nemajú vplyv na uplatňovanie našich ďalších právnych dokumentov (napr. zásady ochrany osobných údajov, zásady používania súborov cookies a podmienky týkajúce sa používania našich produktov, služieb alebo nástrojov).

Aktualizácie

Tieto podmienky používania sa môžu z času na čas zmeniť. Zmeny pravidelne kontrolujte na tejto stránke.