! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

FAQs podľa produktov

Niko Home Control

Spínače a zásuvky

Ovládanie osvetlenia

Vstupové systémy

Všetky FAQs

 • Táto situácia môže nastať, keď vaša NHC zbernicová inštalácia je vybavená meračom spotreby a wireless bridgeom, ktorý takisto číta údaje z inteligentného merača.

 • Aby ste zabránili sčítavaniu meraní z digitálneho merača a merača spotreby, môžete použiť NHC programovací softvér a nastaviť parameter „typ merania“ na „čiastková spotreba“ pre daný merač spotreby.

 • Ak máte problémy s uvedením do prevádzky, skontrolujte svoje Wi-Fi zosilovače. Ak sú Wi-Fi zosilovače súčasťou inštalácie, musíte ich odpojiť. Jednotka Digital black musí byť umiestnená v blízkosti internetového modemu a až vtedy môžete začať proces uvedenia do prevádzky. Po úspešnom dokončení uvedenia do prevádzky môžete Wi-Fi zosilovače znovu zapojiť. Potom bude jednotka Digital black pracovať bez problémov.

 • WiFi rozhranie zariadenia Digital Black je typu WiFi 2,4 GHz bgn (HT20) a podporuje iba siete WPA2 s PSK...

 • Po reštartovaní alebo vypnutí sa smart hub dokáže pripojiť iba na viditeľnú sieť wifi. Nastavte svoju sieť wifi (SSID) tak, aby bola viditeľná. Smart hub by sa potom mal automaticky znovu pripojiť na sieť wifi po niekoľkých minútach.

 • Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje zacvakávací mechanizmus. Prosím, skontrolujte, či bezpečnostná skrutka je riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok d v návode; skrutka však musí byť otočená úplne doprava (úplne zasunutá), aby bolo možné namontovať displej pred jeho zaistením otočením skrutky doľava (max. 4 otočenia)).

 • Kolíky môžu byť poškodené, ak bol displej namontovaný nesprávnym spôsobom na montážnu konzolu. Dávajte si pozor pri nasadení displeja na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (1 a). Až potom môžete zacvaknúť spodnú časť displeja do montážnej konzoly (2).

 • Uistite sa, že pri pripájaní zariadenia Digital black k systému Niko Home Control postupujete správne.

 • Žiaľ, mesh router Netgear Orbi RBR50 nie je kompatibilný so zariadením Digital black. Ostatné routery Netgear Orbi tento problém nemajú.

 • Zariadenie Digital black 24 V má rovnaké funkcie ako termostat Niko Home Control (550-1305x). Preto sa programovací softvér Niko Home Control programuje podobným spôsobom ako termostat Niko Home Control.

 • Ani jeden z uvedených nástrojov nebráni súčasnému programovaniu vášho systému Niko Home Control. Na programovanie vášho systému však odporúčame použiť súčasne iba jeden nástroj.

 • Áno, zariadenie Digital black 24 V je kompatibilné s oboma systémami Niko Home Control (pre tradičnú kabeláž aj pre zbernicovú kabeláž).

 • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti. Spoločnosť Niko pracuje na aktualizácii, aby sa táto funkcia sprístupnila čo najskôr.

 • Aplikácia Niko Home zobrazuje nesprávnu hodnotu (21,5 °C), ale zariadenie Digital black túto hodnotu neuplatňuje. O tomto probléme vieme a bude čoskoro vyriešený.

 • S najnovšou verziou aplikácie Niko Home môžete nakonfigurovať zariadenie Digital black. Na konfiguráciu tohto zariadenia potrebuje aplikácia prístup k vašej polohe. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie a skúste aplikáciu nainštalovať znova.

 • Controller a/alebo dotyková obrazovka by sa mali vymieňať len vo výnimočných prípadoch.

 • Teoreticky môžete. Dôrazne však odporúčame, aby ste prešli na Niko Home Control II. Nastavenie Niko Home Control II je rýchlejšie a jednoduchšie a odteraz budeme vyvíjať nové funkcie pre túto novú platformu.

 • Áno. Modul Niko Home Control II – Step Up bude k dispozícii na našej e-learningovej platforme od 2. októbra.

 • Umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie naprogramovať vaše zariadenia. Napr. vám pri programovaní funkcie „všetko VYP“, simulácie prítomnosti alebo poplašnej funkcie pomôže sprievodca.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

 • Aplikácia Home vám poskytuje prehľad o celkovej spotrebe energie, plynu a vody v [EURÁCH].

 • Táto situácia môže nastať, keď vaša NHC zbernicová inštalácia je vybavená meračom spotreby a wireless bridgeom, ktorý takisto číta údaje z inteligentného merača.

 • Aby ste zabránili sčítavaniu meraní z digitálneho merača a merača spotreby, môžete použiť NHC programovací softvér a nastaviť parameter „typ merania“ na „čiastková spotreba“ pre daný merač spotreby.

 • Najprv sa rozhodnite, kam chcete nainštalovať spínač a objednajte si produkt s príslušnými parametrami:

 • Batériou napájané Zigbee spínače Niko môžete nainštalovať tromi spôsobmi:

 • Ak pri používaní klesne napätie batérie pod určitú hranicu, v aplikácii Niko Home sa zobrazí upozornenie na prázdnu batériu. Upozornenie sa zobrazí raz za deň.

 • Ak spínač už nespúšťa naprogramované akcie, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Batériou napájaný Zigbee® spínač je navrhnutý tak, aby životnosť batérie dosiahla päť rokov, pretože je to optimálne pre profesionálneho inštalatéra.

 • Zigbee® je bezdrôtová technológia vyvinutá ako otvorený a robustný štandard pre systémy inteligentných domácností po celom svete.

 • Zigbee® ovládače s 230V napájaním budú uvedené počas 1. štvrťroka 2022. Štyri nové funkčné ovládače nahradia ich Easywave# ekvivalenty: jednoduchý smart spínač 10 A, dvojitý smart spínač 2x10 A, 2-vodičový smart stmievač 200 W, smart ovládač motora 3 A. Každé funkčné Zigbee® zariadenie je teraz dostupné vo štyroch verziách s mechanickými prístrojovými spodkami, aby spĺňali podmienky pre rôzne európske trhy: 60x71 mm so skrutkami, 60x71 mm s rozperkami, 71x71 mm so skrutkami a 71x71 mm s rozperkami.

 • Áno. Bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control (552-00001) bude i naďalej podporovať smart Easywave# produkty. Bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control podporuje nasledujúce rádiové protokoly: Zigbee® 3.0, Easywave#, Easywave a Wi-Fi.

 • Keď vymieňate staré Easywave# zariadenie za Zigbee® ovládač, je dôležité skontrolovať, či vzdialenosť bezdrôtového pripojenia k ďalšiemu Zigbee® zariadeniu nie je väčšia ako 10 m. Odporúčame odmerať a otestovať max. bezdrôtový dosah pred dokončením inštalácie.

 • Niko connected Zigbee® produkty sú označené katalógovým číslom produktového radu 552 a Easywave# zariadenia sú označené katalógovým číslom 551.

 • Max. bezdrôtový dosah Zigbee® zariadenia v interiéri je 10 metrov. Tento dosah sa môže líšiť a závisí predovšetkým od troch faktorov budovy alebo miestnosti:

 • Mesh sieť je vlastnosť, ktorá je podporovaná 230V Zigbee® zariadeniami, aby mohli prijímať signály a odosielať ich na iné connected Zigbee® zariadenia. Týmto spôsobom je možné rozšíriť bezdrôtový dosah na viac ako 10 metrov a je možné vytvoriť robustný a spoľahlivý systém bezdrôtovej komunikácie.

 • Niko connected Zigbee® produkty sa aktualizujú automaticky iba v systémoch Niko Home Control. Aktualizácie firmvéru sa vykonávajú prostredníctvom metódy Over-The-Air (OTA).

 • Pozrite si návod pre produkty tretích strán pre získanie ďalších informácií o možnostiach použitia zariadení Zigbee® tretích strán v ich systéme domácej automatizácie. Niko connected Zigbee® zariadenia sa v sietiach tretích strán správajú ako systémy domácej automatizácie, ktoré podporujú nevyhnutné Zigbee® skupiny a príkazy.

 • Zariadenie Zigbee® môžete pridať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. K systému Niko Home Control pripojte notebook, otvorte projekt a prejdite na okno s prehľadom Vytvoriť...

 • Pripojená zásuvka, ktorá bola nedávno pridaná do systému NHC, automaticky spustí aktualizáciu firmvéru.

 • S Niko Home Control pre tradičnú kabeláž môžete nainštalovať Niko Home Control do budov, ktoré majú tradičnú kabeláž (230 V).

 • Niko Home Control pre tradičnú kabeláž pozostáva z „inteligentných“ smart ovládačov a zariadení, ktoré nahrádzajú tradičné vypínače a zásuvky.

 • Áno, ale potom fungujú ako tradičné ovládače alebo zariadenia.

 • Väčšina existujúcich domácností je ešte stále vybavená tradičnou kabelážou (230 V). S Niko Home Control pre tradičnú kabeláž môžu majitelia spraviť svoje už existujúce domácnosti pohodlnejšie a úspornejšie.

 • Niko Home Control pre tradičnú kabeláž sa používa v už existujúcich budovách. Systém ponúka veľa podobných možností ako plnohodnotná elektroinštalácia Niko Home Control.

 • Bezdrôtový smart hub je mozgom celej elektroinštalácie. Tento hub podporuje rôzne protokoly ako napr. ZigBee®.

 • S priloženým Ethernetovým káblom alebo cez vlastnú WiFi sieť.

 • Áno, bude. Potrebujete iba lokálne pripojenia na bezdrôtový smart hub cez aplikáciu Niko home.

 • Budete potrebovať bezdrôtový smart hub a aspoň jeden smart ovládač.

 • Áno. Jednoducho si rozšírite systém Niko Home Control pre tradičnú kabeláž, kedykoľvek budete chcieť.

 • Nie. Tieto spínače a brána nie sú kompatibilné s Niko Home Control pre tradičnú kabeláž.

 • Bez programovania. Smart ovládač connected controller si spína svoj vlastný kontakt.

 • Pozrite si prehľad produktov Niko Home Control pre tradičnú kabeláž.

 • Elektroinštaláciu Niko Home Control pre tradičnú kabeláž nainštalujete do väčšiny domácností s tradičnou elektroinštaláciou. Smart jednoduchý spínač, smart dvojitý spínač a smart ovládač motora sú pripojené cez 3 vodiče. Trojvodičové zapojenie je štandardné vo väčšine domácností postavených po roku 1991.

 • Elektroinštaláciu Niko Home Control pre tradičnú kabeláž môžete naprogramovať rôznymi spôsobmi. Na uľahčenie programovania použite aplikáciu Niko Home pre iOS alebo Android.

 • Elektroinštaláciu môžete ovládať pomocou smart spínačov, stmievačov, ovládačov motora, zariadenia Digital black, dotykovej obrazovky alebo aplikácie Niko Home.

 • Áno. Môžete znovu použiť smart ovládače a zariadenia pre Niko Home Control pre tradičnú kabeláž v inej alebo novšej elektroinštalácii Niko Home Control pre tradičnú kabeláž.

 • Myslíme si, že Niko Home Control funguje lepšie ako jedno integrované riešenie. Už teraz používame rovnaké aplikácie a softvéry na konfigurovanie a ovládanie oboch elektroinštalácii. Kombinácia týchto dvoch riešení v jednej elektroinštalácii ešte nie je možná.

 • Táto situácia môže nastať, keď vaša NHC zbernicová inštalácia je vybavená meračom spotreby a wireless bridgeom, ktorý takisto číta údaje z inteligentného merača.

 • Aplikáciu Niko Home si môžete nainštalovať na nasledujúcich zariadeniach: OS iPhone: Apple iOS 13 a novšie. Zariadenia iPhone: iPhone 8 alebo novšie. Androidové smartfóny: Android 9 a novšie.

 • Nie všetky tablety sú kompatibilné a umožňujú prijímanie hovorov zo vstupového systému v aplikácii Niko Home. Aby ste mohli prijímať hovory, váš tablet musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

 • In order to be able to use the Niko Home app (blue house symbol) the software of the Niko Home Control installation shouldn't be older than version 2.5.1.

 • Ak máte problémy s uvedením do prevádzky, skontrolujte svoje Wi-Fi zosilovače. Ak sú Wi-Fi zosilovače súčasťou inštalácie, musíte ich odpojiť. Jednotka Digital black musí byť umiestnená v blízkosti internetového modemu a až vtedy môžete začať proces uvedenia do prevádzky. Po úspešnom dokončení uvedenia do prevádzky môžete Wi-Fi zosilovače znovu zapojiť. Potom bude jednotka Digital black pracovať bez problémov.

 • Aplikácia Niko Home je nová aplikácia, pomocou ktorej môžete ovládať svoju inštaláciu, a dokonca robiť svoje vlastné úpravy v konfigurácii. Podrobnejšie informácie o vlastnostiach v rôznych aplikáciách nájdete nižšie. Časom bude aplikácia Niko Home Control II odstránená.

 • Áno. Na jeden účet sa môžete prihlásiť z viacerých telefónov.

 • Áno, svoju inštaláciu Niko Home Control môžete ovládať a konfigurovať aj nadiaľku. Potrebujete len smartfón s aktívnym pripojením na internet.

 • Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

 • Príčiny môžu byť viaceré:

 • Samozrejme môžete – do aplikácie Niko Home môžete pridať viaceré samostatné účty a jednoducho medzi nimi prepínať bez toho, aby ste museli vždy zadávať heslo.

 • Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

 • Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 • Uistite sa, či počítač na ktorom otvárate programovací softvér je pripojený na rovnakú sieť ako vaša inštalácia Niko Home Control ALEBO pripojte tento počítač priamo na modul connected controller. Otvorte aktivovanú verziu v programovacom softvéri stlačením tlačidla „open“ (open) dolu a napravo od „Open active version“ (otvoriť aktivovanú verziu).

 • P42/M42HC: Môžete pripojiť až 10 podružných detektorov. Môžete kombinovať bezdrôtové aj tie pripojené káblom – maximálne však celkový počet 10 ks. M42: Nie je možné pripojiť podružné detektory. Ak budete potrebovať podružné detektory, použite miesto toho typ P42.

 • Áno, príslušnú konfiguráciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Detector Tool.

 • Odpočítavanie časovača môžete predĺžiť o 2 hodiny dlhým stlačením tlačidla (dlhšie ako 10 sekúnd).

 • DALI (Digital Addressable Lighting Interface - digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia) je digitálny spôsob ovládania osvetlenia (DALI riadiaci el. predradník - kombinácia LED transformátora a predradníkov).

 • Na ovládanie DALI predradníkov v Niko Home Control máme dve možnosti.

 • Vysielací aj adresovateľný modul majú dva výstupy (DALI zbernicu). Na každý môžete pripojiť 64 predradníkov. Elektroinštalácia Niko Home Control môže ovládať maximálne 256 DALI svietidiel.

 • Stačí ovládať programovanie Niko Home Control. Nepotrebujete špeciálne znalosti o systéme DALI.

 • Aby ste mohli pridávať moduly a vyhľadávať a pridávať DALI svietidlá, budete potrebovať konfiguračný softvér Niko Home Control. Aplikácie Niko Home a Niko Home Control II môžete použiť na ovládanie DALI svietidiel a napr. režimov, v ktorých sú takisto použité DALI svietidlá.

 • V systéme Niko Home Control môžete pracovať tak, ako ste zvyknutý. DALI svietidlá používajte rovnako ako akékoľvek iné zariadenia v softvéri. Môžete ich používať v skupinách a akciách.

 • Na pripojenie DALI zariadení môžete použiť štandardné 5 x 1,5 mm2 káble (max. do 300 metrov) a umiestniť ich do lineárnej alebo hviezdicovej topológie.

 • Nie. Vysielacie a adresovateľné moduly sú v súčasnosti určené iba na ovládanie DALI osvetlenia (DALI predradníkov).

 • Nie. Vysielacie a adresovateľné moduly sú v súčasnosti určené iba na spínanie DALI osvetlenia (ZAP/VYP, stmievanie).

 • V súčasnosti môžete používať DALI zariadenia typu DT0 až DT7 s adresovateľnými a vysielacími modulmi. Žiarovky/transformátory typu DT8 (elektronický predradník na ovládanie farieb) ešte nie je možné použiť v Niko Home Control. ​

 • Nie. V súčasnosti nemôžete s týmito rozhraniami kombinovať akékoľvek iné produkty (ako napr. DALI-2 detektory).

 • Nie. DALI rozhrania pre Niko Home Control majú zabudovaný zdroj napájania pre zbernice DALI. Nie je dovolené používať samostatný zdroj napájania.

 • DALI rozhrania sú vhodné pre všetky elektroinštalácie Niko Home Control II (so zbernicovou kabelážou). DALI rozhrania nebudú fungovať v starších elektroinštaláciách (Niko Home Control I alebo Nikobus) alebo v elektroinštaláciách Niko Home Control pre tradičnú kabeláž.

 • Nie. V súčasnosti softvér automaticky používa DALI skupiny v kombinácii s logikou Niko Home Control. DALI scény sa (zatiaľ) nepoužívajú.

 • Na zachovanie optimálnej funkčnosti odporúčame používať iba Niko Home Control II na obsluhu a programovanie.

 • Nie. Sú dva odlišné a samostatné zbernicové vodiče. Zbernicový vodič Niko Home Control sa používa na pripojenie všetkých ovládacích prvkov a snímačov. Zbernica DALI vychádza z DALI modulov a používa sa na ovládanie DALI predradníkov.

 • V jednej elektroinštalácii Niko Home Control odporúčame použiť maximálne 256 DALI zariadení. Viaceré DALI zariadenia na jednej DALI zbernici vysielacieho modulu sa považujú za jedno zariadenie.

 • Počet DALI modulov na jednu elektroinštaláciu nie je obmedzený.

 • DALI zariadenia musíte vyhľadať na DALI zbernici. V tomto kroku sa priraďujú a adresujú a môžete ich použiť v elektroinštalácii. DALI moduly môžete však do rozvádzača pridať už vopred. Pridávanie DALI zariadení sa uskutočňuje prakticky priamo v elektroinštalácii.

 • Od verzie 2.17 pre program Niko Home Control môžete spravovať kompletnú aktiváciu a príslušné konfigurácie prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. Softvér si môžete stiahnuť zo stránky Niko.

 • Od verzie 2.17 pre program Niko Home Control môžete svoj partnerský systém aktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. Softvér si môžete stiahnuť zo stránky Niko.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Pre pripojenie vašej inštalácie Niko Home Control k systému riadenia energií od partnera nemusíte urobiť nič. Ak je systém pripojený k domácej sieti, nájdu sa automaticky.

 • Ak v programovacom softvéri Niko Home Control neboli vytvorené žiadne základné akcie či režimy na ovládanie funkcie partnerov, tento zoznam bude prirodzene prázdny (to však v žiadnom prípade nepredstavuje problém). Funkcie partnerského systému sú neustále viditeľné v aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke, aj ak ste v programovacom softvéri Niko Home Control ešte nič nenakonfigurovali.

 • Nasledujúce produkty Smappee sú kompatibilné s verziou Niko Home Control 2.5.1 až 2.15 (vrátane). Od verzie 2.16 už zariadenia Smappee nie sú kompatibilné so systémom Niko Home Control. Smappee Energy Smappee Solar Smappee Pro Smappee Plus

 • Niko Home Control je kompatibilné s obomi verziami Sonos S1 aj S2.

 • Reproduktory Bose, ktoré sú kompatibilné so systémom SoundTouch (napr. SoundTouch 10, 20 alebo 30), môžete pripojiť k systému Niko Home Control. Rad výrobkov Bose „Smart home“ nemá API na povolenie pripojenia k systému Niko Home Control.

 • Systém Daikin nepovoľuje žiadne prispôsobenia (napr. nastavenie teploty), keď je aktívny režim dovolenky. V dôsledku toho bude systém Daikin ignorovať akcie Niko Home Control, kým je aktívny režim dovolenky v systéme Daikin.

 • Niko spolupracuje s kvalitnými partnermi, ktorí kladú dôraz na základné hodnoty spoločnosti Niko, ako je vysoká kvalita, dizajn a spoľahlivosť.

 • Funkciu Daikin by ste mali vidieť v: Na domovskej stránke pri použití aplikácie Niko Home Na karte funkcií pri použití aplikácie Niko Home Control

 • Modul connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II alebo bezdrôtový smart hub sa prepája s partnerským systémom. V závislosti od funkcií partnerského systému toto prepojenie prebehne lokálne vo vašej domácnosti (lokálne pripojenie API) alebo cez internet (cloudové API).

 • Budete potrebovať ďalšie moduly Niko Home Control. ​Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k hudobnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k ventilačnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k vykurovaciemu systému od partnera pomocou API. Termostat musí byť pripojený k domácej sieti. Niko Home Control bude následne komunikovať s vaším vykurovacím systémom prostredníctvom tohto API.

 • Uistite sa, že partnerský systém je pripojený k vašej domácej sieti a v prípade potreby aj k internetu (v závislosti od partnera). Váš systém Niko Home Control musí mať tiež funkčné pripojenie na internet.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • Kotol sa najlepšie ovláda pomocou termostatu od partnera. Niko Home Control následne začne komunikovať s termostatom od partnera. To znamená, že nie je potrebné vymieňať termostat od partnera za termostat od spoločnosti Niko.

 • Kotol sa ovláda pomocou termostatu od partnera. Nie je možné kombinovať termostaty od spoločnosti Niko a termostaty od partnera.

 • Niko Home Control a partnerský systém fungujú nezávisle od seba. Pripojenie API medzi Niko Home Control a partnerským systémom vám umožňuje ovládať funkcie partnerského systému. Ak dôjde k strate pripojenia, svoje vlastné funkcie Niko Home Control môžete ovládať naďalej. Funkcie partnerského systému však následne možno ovládať len pomocou aplikácie partnera.

 • Tieto odkazy sú uvedené nižšie:

 • Ak chcete vytvoriť PIN kód, musíte byť prihlásený do aplikácie Niko Detector Tool.

 • Počas prvých 2 minút potom, ako bol detektor pripojený na napájanie, bude možné pripojiť sa na detektor bez PIN kódu. Vtedy môžete zmeniť aj aktuálne nastavený PIN kód.

 • V závislosti od smartfónu je dosah Bluetooth® signálu medzi smartfónom a detektorom až 50 metrov na otvorenom priestranstve.

 • Dosah Bluetooth® signálu medzi dvomi detektormi je až 50 metrov na otvorenom priestranstve.

 • V priloženom diagrame sú vysvetlené jednotlivé správania LED.

 • Ak chcete zobraziť výstrahy a chyby, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • V sieti Homey môžete použiť len Zigbee® produkty z portfólia Niko Home Control pre tradičnú kabeláž. Tieto produkty môžete použiť s Homey Bridge a takisto Homey Pro.

 • Produkty Niko v sieti tretej strany disponujú len základnými funkciami. Niko Home Control vám umožní používať pokročilejšie funkcie a zabezpečí vyššiu mieru flexibility.

 • Nie, nemôžete. Ak pripojíte Niko Zigbee® produkty na bránu Homey, nebudete môcť použivať aplikáciu Niko Home, ani žiadnu z príslušných funkcií.

 • Spoločnosť Niko neposkytuje žiadnu podporu, čo sa týka funkcií a vlastností špecifických pre systém Homey.

 • Hobby API je k dispozícii lokálne v domácnosti prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II alebo prostredníctvom bezdrôtového smart hubu. Hobby API je bezpečné a funguje pomocou autentifikačného tokenu.

 • Riešením tohto hlavolamu je číslo, ktoré nájdete na internete v „Stopárovom sprievodcovi galaxiou, Douglas Adams, 1979“.

 • Syntax kódu JSON je nesprávna: obsahuje niekoľko nesprávnych znakov. Pokračovať ďalej môžete až po tom, čo ich opravíte.

 • Modul connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtový smart hub obsahuje API, ktoré umožňuje lokálny prístup k elektroinštalácii Niko Home Control vo vašej domácnosti. Hneď po nakonfigurovaní elektroinštalácie môžete obsluhovať elektroinštaláciu Niko Home Control prostredníctvom hobby API a takisto aj prijímať informácie o jej stave.

 • Dokumentáciu k hobby API nájdete na webovom portáli.

 • Nie. K dispozícii nie je žiadny cloudový variant. Hobby API je k dispozícii lokálne vo vašej domácnosti prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtového smart hubu.

 • Hobby API je bezpečné rozhranie API a funguje pomocou autentifikačného tokenu, ktorý je platný jeden rok.

 • Pre verzie softvéru Niko Home Control staršie ako 2.17: Na webovom portáli v sekcii Pripojené služby v prehľade aktívnych služieb, kde môžete kliknúť na ikonu Hobby API a vytvoriť si nový token. Upozornenie: Nový token Hobby API si môžete vytvoriť najskôr jeden mesiac pred dátumom skončenia platnosti aktuálneho tokenu.

 • Pre verzie softvéru Niko Home Control staršie ako 2.17: Dokumentáciu k rozhraniu Hobby API nájdete na webovom portáli. Pre verzie softvéru Niko Home Control od verzie 2.17 a novšie: Prístup k dokumentácii k rozhraniu Hobby API môžete získať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.

 • You can only connect your mobile device to an NHC1.x installation via the IPv4 internet protocol...

 • Home automation often has a negative undertone and is frequently associated with being expensive and complex. This is partly due to advertisements for home automation talking about how you can fill your bath from the comfort of your own car.

 • Connected controller je základným prvkom inštalácie. K nemu sa pridáva jedna alebo viac funkcií. Obľúbené funkcie sú:

 • When new programming is being loaded into the installation, the software will automatically verify whether the modules and controls in the installation are using the latest software version. If an upgrade is necessary, a message will appear.

 • Dvojvodičový zbernicový kábel poskytuje napájanie rôznym ovládacím prvkom mimo rozvádzača. Schéma zapojenia má voľnú topológiu, čo znamená, že nie ste viazaní pevnou schémou kabeláže. Všetky ovládače sa jednoducho a rýchlo pripoja vďaka nepolarizovanej zbernicovej kabeláži. Jednoducho pripojte dva vodiče do svoriek bez rizika chybného pripojenia.

 • Yes, with the exception of the modules the connected controller is replacing.

 • Niko Home Control exceeds all possibilities offered by traditional electrical installations. You will actively save energy while increasing the safety and comfort in your home.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

 • The needs of the resident were central in the design of Niko Home Control. The installer has everything he needs to satisfy the demands of the builder or renovator. Niko Home Control is quick and easy to install and can be perfectly adapted to the size of the installation.

 • Yes, that is possible.

 • No, an existing Nikobus system today cannot be connected to or expanded with components of our current Niko Home Control II solution.

 • Yes, Niko Home Control is suitable for every renovation project that includes the electrical re-wiring.</p>

 • Include a meter with pulse output. Connect the pulse output to the pulse counter. Gas meter (mechanical) already installed? A pulse generator (add-on piece) can be attached to the meter housing.(first check whether you have a suitable meter for this).

 • Eko-displej uvádza spotrebu elektrickej energie, vody a plynu. Ak pri odchode z domu stlačíte tlačidlo eko, celý dom sa prepne do úsporného nastavenia. Znamená to napríklad, že sa vypne osvetlenie a mnoho zásuviek. Takýmto spôsobom dokážete mať vždy pod kontrolou celý dom...

 • The installer Adds a pulse output to the water meter. Depending on the type of pipe used, different types of water meters are available from the wholesale supplier:

 • User-friendliness and intuition are important factors to us and are often missing in existing home automation systems.

 • Spojte obe čísla do jedného bez medzier a interpunkčných znamienok...

 • No, that is not possible.

 • Inteligentné žiarovky Philips Hue sú obľúbeným riešením pre vytvorenie tej správnej atmosféry v domácnosti. Spoločnosť Phillips ponúka široký sortiment stmievateľných a pestrofarebných žiaroviek. Pomocou stmievača Niko pre systém Hue môžete jednoducho ovládať žiarovky, ktoré sú pripojené pomocou Hue bridge V2.

 • Stmievač Niko pre Hue systém komunikuje bezdrôtovo (cez protokol Zigbee®) s Philips Hue bridge V2.

 • Stmievač Niko pre systém Hue nepotrebuje batérie. Používa kinetickú energiu.

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue musí byť vždy pripojený cez Philips Hue bridge V2.

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue musí byť vždy pripojený cez Philips Hue bridge V2.

 • Výrobky od spoločnosti Philips nie je možné fyzicky prepojiť s elektroinštaláciou Niko Home Control (toto platí ako pre zbernicovú, tak aj tradičnú kabeláž).

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue je jediný výrobok Niko z produktového radu Friends Of Hue (priatelia Hue), ktorý môžete pripojiť na elektroinštaláciu Hue.

 • Stmievač Niko pre systém Hue môžete namontovať rôznymi spôsobmi, a môže byť teda umiestnený kdekoľvek.

 • Áno, stmievač Niko pre systém Hue je kompatibilný so všetkými rámčekmi v dizajnoch Niko Original, Intense a Pure.

 • Vo všeobecnosti môžete ovládať všetky žiarovky vo svojom systéme Hue pomocou jedného tlačidlového stmievača Niko, pretože je možné ovládať jednotlivé žiarovky, svetelné scény alebo izby a zóny.

 • Aby ste zaručili, že vždy môžete ovládať svoju žiarovku Hue pomocou stmievača Niko pre systém Hue (ale takisto pomocou aplikácie Hue), musíte zabezpečiť, aby žiarovka Hue bola vždy napájaná. Toto sa robí prepojením vodičov, napr. pomocou automatickej svorky.

 • Najprv sa rozhodnite, kam chcete nainštalovať spínač a objednajte si produkt s príslušnými parametrami:

 • Batériou napájané Zigbee spínače Niko môžete nainštalovať tromi spôsobmi:

 • Ak pri používaní klesne napätie batérie pod určitú hranicu, v aplikácii Niko Home sa zobrazí upozornenie na prázdnu batériu. Upozornenie sa zobrazí raz za deň.

 • Ak spínač už nespúšťa naprogramované akcie, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Batériou napájaný Zigbee® spínač je navrhnutý tak, aby životnosť batérie dosiahla päť rokov, pretože je to optimálne pre profesionálneho inštalatéra.

 • Áno. Ak Zigbee® žiarovka alebo stmievač podporujú Touchlink, je možné ich ovládať pomocou Niko Zigbee® batériou napájaných spínačov (552-720XX), bez brány, rozbočovača (hub) alebo wireless bridge.

 • Nepodporujú. Niko Zigbee® ovládače s 230 V napájaním nepodporujú funkciu Touchlink. Musia byť spárované so Zigbee® rozbočovačom (hub), bránou alebo wireless bridgeom prostredníctvom režimu párovania EZ. So Zigbee® 3.0 žiarovkami s podporou Touchlink môžu byť bezdrôtovo spárované (bez Zigbee rozbočovača (hub), brány alebo bezdrôtového rozbočovača (hub)) iba batériou napájané Zigbee® spínače (552-720XX).

 • Každé zariadenie tretej strany s certifikáciou Zigbee® 3.0 a podporou Touchlink môže byť ovládané prostredníctvom Niko Zigbee® batériou napájaných spínačov (552-720XX), bez potreby brány, rozbočovača (hub) alebo wireless bridgeu.

 • Resetujte inteligentnú Zigbee® žiarovku. To sa väčšinou vykonáva reštartovaním po vypnutí – opakovaným vypnutím/zapnutím zdroja napájania. Závisí to však od výrobcu žiarovky:

 • Prečítajte si päť nižšie uvedených odporúčaní a zopakujte párovanie po každom kroku.

 • Môžete ich zresetovať dvomi spôsobmi.

 • Casambi®, Xicato®, Sylsmart®, AQSmart® a mnohé iné značky ponúkajú technologické riešenia pre inteligentné osvetlenie. Inteligentné svietidlá a žiarovky sú navzájom bezdrôtovo pripojené prostredníctvom Bluetooth® nízko-energetickej siete mesh bez použitia brány.

 • Ak chcete bezdrôtovo ovládať svietidlá od Casambi® alebo Xicato®, musíte použiť Niko Bluetooth® stmievač bez batérie (360-21001).

 • Zatiaľ čo sieť Bluetooth® Low Energy (BLE) je otvoreným štandardom, niektoré inteligentné systémy osvetlenia obsahujú prispôsobené funkcie. Kvôli tomuto je nevyhnutné vykonať špecifické testovanie na rádiovom rozhraní Bluetooth®, aby sa zaistila úplná kompatibilita s Niko stmievačom Bluetooth® (360-21001). Obzvlášť veľkú pozornosť musíte venovať procesu uvedenia do prevádzky cez aplikáciu na smartfóne alebo ovládací softvér.

 • Funkcie, ktoré môžete priradiť k jednotlivým tlačidlám, sú zadefinované počas procesu uvedenia do prevádzky podľa systému inteligentného osvetlenia. Stmievače Niko sú plne konfigurovateľné a obmedzenia týkajúce sa funkcií sú nastavené podľa systému inteligentného osvetlenia a ich prijímačov.

 • Stmievač Niko značky EnOcean® (360-11001) je možné spárovať s každým certifikovanám prijímačom EnOcean®. Kontaktujte svojho dodávateľa výrobkov EnOcean® alebo si pozrite internetové stránky s ponukou produktov, podľa systému ktorý používate. Takto určite získate potrebné informácie a podporovaných funkciách a procese uvedenia do prevádzky.

 • Stmievač Niko, KNX®(360-31001), spolu s bezdrôtovým prijímačom KNX®/ media coupler (360-33001) je možné nakonfigurovať s každým KNX® zbernicovým systémom.

 • Stmievač Bluetooth® (360-21001) je bežne pre aplikácie v rámci jednej miestnosti s max. rádiofrekvenčným dosahom do 10 metrov. Stmievače EnOcean® a KNX® (360-11001 a 360-31001) sú väčšinou pre aplikácie v rámci jednej budovy s max. rádiofrekvenčným dosahom do 30 metrov.

 • Skontrolujte, či je spínací modul správne namontovaný na základňu. Ikonka šípky na jednom štítku vzadu by mala ukazovať smerom nahor.

 • Stmievače Niko fungujú bez batérií a bez 230 Vac napájania Využívajú kinetickú energiu. To znamená, že vždy keď stlačíte spínač, táto energia sa použije na odoslanie rádiových telegramov a na prevádzkovanie všetkých bezdrôtových prijímačov, ktoré sú s týmto spínačom spárované.

 • Nie cez priame rozhranie. Niko tlačidlové stmievače musia byť vždy priamo pripojené na príslušné RF ekosystémy.

 • Stmievač Niko môžete namontovať tromi spôsobmi:

 • S tlačidlovými stmievačmi z radov Bluetooth® (360-21001), EnOcean® (360-11001) a KNX® (360-31001) si môžete objednať ľubovoľný rámček z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original.

 • Max. počet akcií, ktoré môžete priradiť, a max. počet žiaroviek (zariadení), ktoré môžete ovládať prostredníctvom Niko stmievača závisí od systému inteligentného osvetlenia. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, kde nájdete ďalšie informácie.

 • Áno. Niko DALI snímače s rozhraním EnOcean® (350-41680, 350-41780 a 350-41781) je možné spárovať s Niko stmievačom EnOcean® prostredníctvom nástroja Niko Detector Tool a univerzálneho IR diaľkového ovládača pre smartfóny (350-41936).

 • Hlasové ovládanie umožňuje používať na ovládanie systému Niko Home Control hlas.

 • V spoločnosti Niko vždy hľadáme spôsoby, ako urobiť vašu domácnosť ešte inteligentnejšou...

 • Hlasové ovládanie pre používateľov systému Niko Home Control je možné pomocou Amazon Alexa alebo Google Voice Assistant.

 • Hlasom môžete ovládať väčšinu dôležitých činností v nainštalovanom systéme Niko Home Control...

 • Aby ste mohli používať hlasové ovládanie, musíte aktivovať „zručnosť Niko Home Control“...

 • Aby bolo možné hlasové ovládanie, používame integrácie s vývojármi hlasového ovládania. V prípade Niko Home Control je to Amazon Alexa a Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činností v inštalácii Niko Home Control, medzi vymieňané údaje patrí e-mailová adresa použitá na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Aby ste mohli používať Google Assistant, budete potrebovať inštaláciu Niko Home Control II alebo Niko Home Control pre tradičnú kabeláž a aspoň 1 inteligentný reproduktor s funkciou Google Assistant. Budete tiež potrebovať účet Google.

 • Svoj účet si môžete jednoducho vytvoriť na webovej lokalite Google. Vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa“ a na ďalšej obrazovke kliknite na „Vytvoriť účet“. Vyplňte všetky údaje, ktoré od vás Google požaduje.

 • Find out more about voice commands...

 • S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť Google Assistant je najlepšie prispôsobiť názvy izieb, činností a zariadení v systéme Niko Home Control jazyku použitom v Google Assistant.

 • Google Assistant je k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny a holandčiny. Odporúčame vám prispôsobiť názvy zariadení, miestností a činností v rámci inštalácie Niko Home Control jazyku, ktorým chcete svoju inštaláciu ovládať.

 • Aby mohlo vaše hlasové ovládanie fungovať, poskytujeme spoločnosti Google určité údaje, aby ste svoju inštaláciu Niko Home Control mohli ovládať pomocou Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činnostivo vašej inštalácii Niko Home Control, zdieľame so spoločnosťou Google e-mailovú adresu použitú na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a izby a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zastaviť používanie funkcie Google Assistant vo svojej inštalácii Niko Home Control. Prepojenie možno odstrániť v aplikácii Google Home.

 • Všetky otázky a odpovede týkajúce sa účtu Google a funkcie Google Assistant nájdete na webovej lokalite Google.

 • Hlasové ovládanie umožňuje používať na ovládanie systému Niko Home Control hlas.

 • V spoločnosti Niko vždy hľadáme spôsoby, ako urobiť vašu domácnosť ešte inteligentnejšou...

 • Hlasové ovládanie pre používateľov systému Niko Home Control je možné pomocou Amazon Alexa alebo Google Voice Assistant.

 • Hlasom môžete ovládať väčšinu dôležitých činností v nainštalovanom systéme Niko Home Control...

 • Aby ste mohli používať hlasové ovládanie, musíte aktivovať „zručnosť Niko Home Control“...

 • Aby bolo možné hlasové ovládanie, používame integrácie s vývojármi hlasového ovládania. V prípade Niko Home Control je to Amazon Alexa a Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činností v inštalácii Niko Home Control, medzi vymieňané údaje patrí e-mailová adresa použitá na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Aby ste mohli používať funkciu Alexa, musíte mať systém Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž (verzia II) alebo Niko Home Control pre tradičnú kabeláž a aspoň jeden inteligentný reproduktor s integrovanou funkciou Amazon Alexa. Budete tiež potrebovať účet Amazon.

 • Účet Amazon si môžete jednoducho vytvoriť na webovej lokalite Amazon.

 • Ovládanie osvetlenia, ovládanie stmievača...

 • Polohu pre svoj účet Amazon môžete zmeniť iba vy sami, na webovej lokalite Amazon...

 • V súčasnosti môžete funkciu Alexa používať na ovládanie inštalácie Niko Home Control v angličtine, francúzštine a nemčine.

 • Aby ste mohli používať funkciu v angličtine, potrebujete účet v rámci Amazon UK...

 • Máte konkrétne otázky alebo potrebujete osobnú pomoc ohľadne funkcií Niko Home Control? ...

 • S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť je najlepšie zmeniť názvy...

 • Aby ste mohli ovládať svoju inštaláciu Niko Home Control hlasovým asistentom Alexa, s Amazonom sa bude spracúvať a vymieňať e-mailová adresa, ktorú ste použili na zaregistrovanie vašej inštalácie Niko Home Control, a izby a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control. Okrem vyššie uvedeného sú to aj funkčné údaje, ako napríklad názvy scén a činností vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zastaviť používanie funkcie Alexa vo svojej inštalácii Niko Home Control...

 • Komplexný a aktualizovaný prehľad všetkých otázok a odpoved...

 • Nedávno sme zmenili naše 45x45 kovové prístrojové spodky s rozperkami pre elektroinštalačné materiály: tieto budú odteraz dostupné bez gumičiek medzi rozperkami. Toto zabezpečí jednoduchšiu inštaláciu. Priložené nákresy vám ukážu, ako uvoľnené rozperky znovu zatlačíte späť do ich zacvakávacej polohy.

 • You can find several basic diagrams in the "Flush-mounting material" chapter of the catalogue.

 • Cause: If the push buttons and the staircase timer are connected with a 2-wire connection, the total working current of the LEDs may be sufficiently high to have its coil be constantly activated. Solution: Adjust the wiring to a 3-wire connection. OR Replace the LEDs with neon lamps (only in push buttons with an E10 lamp base).

 • Yes, The push buttons on the printed circuit board of these products switch a maximum of 24V DC or 24V~. A lower voltage is switched without any problems.

 • No, A two-wire actuator only switches 230V (40 to 400W) incandescent and halogen lamps with an ohmic load. For energy-saving and LED lamps, use an actor with relay contact.

 • This combination is possible.

 • Use a remote switch (teleruptor) with auxiliary contact. The main contact switches the main circuit, the auxiliary contact switches the LED.

 • Specific products are needed, as this type of load type has a high starting current, which the product must be able to handle for a long period of time. Legal provisions also prohibit the use of just any light dimmer.

 • Nová a aktualizovaná verzia softvéru bude dostupná pre nasledujúce operačné systémy: Android 9, 10, 11, 12& 13; a iOS 12, 13, 14, 15 a 16.

 • Áno, pomocou aplikácie môžete ovládať všetky domácnosti s nainštalovaným dvojvodičovým vstupovým systémom.

 • Reštartujte svoj router značky Telenet alebo Proximus. Stačí ho vypnúť a znovu zapnúť. Počkajte približne 5 až 10 minút, kým váš domáci internet začne znovu správne fungovať. Nájdite 2-vodičový IP ovládač systému (controller), ktorý sa zvyčajne nachádza v elektrickom rozvádzači. Nájdite malé resetovacie tlačidlo (často sa nachádza vľavo dole). Stlačte resetovacie tlačidlo a systém sa reštartuje. Toto môže trvať až 3 minúty. Po reštartovaní by váš systém mal byť spustený a plne funkčný. Tieto kroky by mali byť dostatočné na vyriešenie akýchkoľvek problémov týkajúcich sa prijímania videohovorov návštevníkov na mobilnom telefóne po aktualizácii softvéru.

 • Možnosť č. 1: Ak máte vnútornú jednotku, môžete svoj dverový zámok prekonfigurovať prostredníctvom nastavení. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Prvá vec, ktorú si všimnete, je nový dizajn a štýl aplikácie. Upravili sme ju, aby bola oveľa intuitívnejšia. Takisto obsahuje množstvo nových funkcií.

 • pokračujte kliknutím nižšie

 • Vonkajšiu jednotku môžete pridať v nastaveniach na vnútornej jednotke. Ponuka vás prevedie priradením zámku dverí a výberom vyzváňacieho tónu pre vonkajšiu jednotku. Po naskenovaní príslušného QR kódu môžete k aplikácii priradiť ďalšiu vonkajšiu jednotku.

 • Každou vonkajšou jednotkou môžete ovládať 2 zámky a takisto ďalšie 2 zámky prostredníctvom samotného modulu controller. Zámok dverí môžete pripojiť viacerými spôsobmi

 • Keď na vonkajšiu jednotku prichádza hovor, na smartfón sa odošle push notifikácia, ktorá aktivuje aplikáciu.

 • Controller obsahuje 24 V, 1 A bezpotenciálový kontakt na pripojenie prídavného zvončeka. V prípade 230 V prídavného zvončeka je potrebné inštalovať prechodové relé, ktoré je ovládané bezpotenciálovým kontaktom.

 • Controller a vonkajšia jednotka obsahujú kontakt na pripojenie 12 V zámku dverí. Tento kontakt poskytne 12 V napájanie z vlastného napájacieho zdroja. Zabezpečte maximálny prúd 1 A pre kontakt na controlleri a 0,5 A pre 12 V kontakt na vonkajšej jednotke.

 • V prípade inštalácie 2-vodičového vstupového systému ku controlleru môžete pripojiť maximálne 2 vonkajšie jednotky a 5 vnútorných jednotiek. Môžete pripojiť max. 6 zámkov a 1 prídavný zvonček.

 • K súprave 2-vodičového vstupového systému môžete pridať 2. vonkajšiu jednotku. Konfiguráciu môžete vykonať v časti Nastavenia => Pridať vonkajšiu jednotku.

 • Kontakty na 2 W zariadeniach sú určené pre kabeláž do 1,5 mm². Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie, kde je uvedený pomer prierezu a dĺžky kábla.

 • Neexistuje priame spojenie medzi 2 W systémom a Niko Home Control. Naprogramovaním systému Niko Home Control je však možné k digitálnemu vstupu Niko Home Control pripojiť prídavný zvonček, aby sa svetlo zasvietilo, keď niekto zazvoní na domový zvonček.

 • S verziou softvéru 2.0 alebo vyššou môžete nastaviť hlasitosť zvonenia vonkajšej jednotky.

 • Pokračujte kliknutím nižšie

 • Vonkajšiu jednotku môžete odpojiť od aplikácie v časti Nastavenia => Reset => Odpojiť. Vo vnútornej jednotke môžete odpojiť účet v časti Nastavenia => Reset => Odstrániť účet. Celý účet aplikácie môžete vymazať v časti Nastavenia => Nastavenia systému => Odstrániť účet.

 • Pokračujte kliknutím nižšie

 • Vonkajšia jednotka sa sama prepne do nočného režimu na základe nameranej intenzity svetla. Ak bola vonkajšia jednotka umiestnená do prostredia, kde nie je dostatok denného svetla, obraz sa môže počas dňa prepnúť na nočný režim.

 • Počas telefonátu sa vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru neprehrá. Zobrazí sa len push notifikácia. Ide o predvolené nastavenie smartfónu.

 • Tento jav sa môže objaviť, ak je na vnútornej jednotke inštalovaná novšia softvérová verzia ako na vonkajšej jednotke. Môžete to napraviť tak, že v nastaveniach vykonáte systémovú aktualizáciu.

 • Môže k tomu dôjsť, keď 1 alebo 2 vnútorné jednotky fungujú na novšej softvérovej verzii ako iná vnútorná a vonkajšia jednotka. Tento problém môžete napraviť tak, že v nastaveniach vykonáte aktualizáciu systému.

 • Huawei má svoje vlastné nastavenie, ktoré určuje správanie pri spúšťaní aplikácie. Predvolene sú aplikácie nastavené tak, aby sa nemohli spustiť automaticky, ak boli nejaký čas neaktívne. V dôsledku tohto sa push notifikácia vonkajšej jednotky nezobrazí na smartfóne.

 • Nie. V súčasnosti dvojvodičová vonkajšia video jednotka NIE JE kompatibilná s vašou elektroinštaláciou Niko Home Control. Môžete však nainštalovať dvojvodičovú vonkajšiu video jednotku ako samostatný systém, ktorý funguje s vlastnou mobilnou aplikáciou.

 • Kód farby je RAL 9011.

 • Pre riadiaci modul, ktorý zabezpečuje napájanie pre celú elektroinštaláciu, potrebujete iba dva vodiče. Na umožnenie spojenia s mobilným zariadením je potrebné ethernetové pripojenie medzi riadiacim modulom a vašim internetom.

 • Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Vonkajšia video jednotka (ODS) sa pripája na vnútornú video jednotku (IDS) cez riadiaci modul(510-21400). Riadiaci modul nezabezpečuje iba napájanie pre obe jednotky ODS aj IDS, takisto prenáša komunikačné údaje medzi jednotkami ODS a IDS.

 • Z bezpečnostných dôvodov. Po naskenovaní jednotky zvončeka a jej pripojení na účet aplikácie, bude QR kód označený ako použitý. Takto sa vyhnete zneužitiu návštevníkmi, ktorí by mohli naskenovať QR kód z vašej obrazovky, čo by im umožnilo otvoriť dvere.

 • Nie. Po naskenovaní jednotky zvončeka a jej pripojení na účet aplikácie, bude QR kód označený ako použitý.

 • V súčasnosti to môže byť maximálne 10 mobilných zariadení.

 • Stiahnite si aplikáciu vstupových systémov (Access Control App) na druhé mobilné zariadenie a prihláste sa pomocou rovnakého používateľského ID a hesla, ktoré ste použili pri prihlasovaní na prvé zariadenie.

 • Systémový softvér sa neaktualizuje automaticky. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, v pravom hornom rohu vnútorných jednotiek a na obrazovke aplikácie sa zobrazí zelená bodka. Okrem bodky a zobrazí aj text: „Aktualizácia k dispozícii“ Stačí na to kliknúť pre aktualizovanie systémového softvéru.

 • Systém s jednou vnútornou video jednotkou sa spúšťa približne tri minúty. Ak systém obsahuje viaceré vnútorné jednotky, spúšťanie môže trvať o niečo dlhšie. Buďte trpezlivý.

 • Nie. Dvojvodičový IP systém sa nedá rozšíriť o klávesnicu.

 • Nie. Dvojvodičový IP systém z nášho produktového radu vstupových systémov sa nedá rozšíriť o čítačku odtlačkov prstov.

 • Nie. Dvojvodičový IP systém sa nedá rozšíriť o čítačku kariet.

 • Môžete manuálne nastaviť svoju vnútornú video jednotku na režim „nerušiť“ alebo naplánovať týždenný plán, kedy nechcete, aby vám niekto volal.

 • Od verzie softvéru 2.0 a vyššej je podsvietenie menovky prednastavené. Môžete ho vypnúť počas dňa prostredníctvom „systémových nastavení“.

 • Smartfón alebo tablet prijmú notifikáciu/hovor, ak ste „prihlásený“ bez ohľadu na to, či je aplikácia otvorená, zatvorená alebo v spánkovom režime. Nebudete však môcť prijať video hovory od návštevníkov, ak ste „odhlásený“.

 • Na jednom pozemku podporuje systém dve vonkajšie video jednotky. Ku každej musíte priradiť zvonček a jedinečný názov (napr. lokalitu). Keď vám niekto zavolá, tak uvidíte aj názov zvončeka, od ktorého hovor prichádza.

 • Od verzie softvéru 2.0 a vyššej, ak omylom na smartfóne stlačíte tlačidlo zámku, budete vyzvaný, aby ste svoju voľbu potvrdili. Takto máte možnosť zrušiť daný príkaz.

 • Od verzie softvéru 2.0 a vyššej, aplikácia uloží snímku návštevníka do histórie hovorov, aby ste si ju mohli neskôr pozrieť alebo ak ste zmeškali hovor. Počas hovoru si môžete samozrejme urobiť snímku aj pomocou smartfónu. Uloženie videa na mobilný telefón však nie je možné, pretože je šifrované.

 • História hovorov ukáže, či bol hovor prijatý cez vnútornú video jednotku alebo mobil.

 • Ak to model vozidla umožňuje, môžete sa pripojiť na aplikáciu cez audio systém vozidla. Spoločnosť Niko však nemôže zaručiť, že hovory budú cez audio systém vozidla prijaté správne.

 • Nie. V súčasnej verzii nie je možné zavolať naspäť. Môžete „nazrieť“ a pozrieť sa, kto stojí pred dverami.

 • Zobrazí sa iba snímka návštevníka, dátum a čas uskutočneného hovoru. Nie je možné zobraziť video.

 • Nie. Táto funkcia nie je dostupná na smartfóne. Od verzie softvéru 2.0 alebo vyššej a po odsúhlasení právneho oznámenia si však môžete prehrávať nahrané video a zapnúť zvuk na dvojvodičovej vnútornej video jednotke.

 • Nie je to žiadna chyba. Zvuk sa nenahráva kvôli zákonom ochrany súkromia v Belgicku. S verziou softvéru 2.0 alebo vyššou už môžete zapnúť zvuk po odsúhlasení právneho oznámenia.

 • S verziou softvéru 2.0 alebo vyššou môžete mazať jednotlivé hovory z histórie hovorov v aplikácii na smartfóne. Na vnútornej obrazovke sa história hovorov automaticky vymaže, keď bude archív plný (obsahuje 50 hovorov).

 • Červená bodka indikuje, že sa vyskytol problém, napr. žiadne pripojenie na internet alebo nebola nájdená vnútorná jednotka. Zelená bodka indikuje, že k dispozícii je aktualizácia softvéru.

 • Normálne je toto svetlo vypnuté. Ak máte zmeškaný hovor, toto LED svetlo sa rozsvieti. Pozrite si svoju históriu hovorov.

 • SD kartu si môžete vyžiadať od zákazníckej podpory spoločnosti Niko. Ak chcete použiť vlastnú SD kartu, vnútorná video jednotka musí znovu naformátovať SD kartu.

 • Áno. Môžete sa pozrieť von cez kameru vonkajšej jednotky, napr. doma cez vnútornú video jednotku alebo kdekoľvek cez smartfón, pokiaľ máte pripojenie na internet.

 • Na SD karte vnútornej video jednotky sa uloží max. 50 videí s max. dĺžkou 20 sekúnd. Po dosiahnutí max. počtu, najstaršie video bude prepísané novším.

 • Naše nahraté videá sú vo formáte H264 a je možné ich prehrať na video prehrávači na PC, iba ak ten podporuje kódovanie H264.

 • Je to možné. Závisí od značky smartfónu a inteligentných hodiniek. Spoločnosť Niko však nevie garantovať, že aplikácia bude správne fungovať aj na inteligentných hodinkách.

 • Hlasitosť na vonkajších video jednotkách upravíte nasledujúcim spôsobom:

 • Skontrolujte SD kartu. Či je správne vložená do vnútornej video jednotky. Ak bola vložená nová karta, potom ju musíte najprv naformátovať, až potom bude správne fungovať.

 • Below you will find a number of action points and tips to use to investigate your system and to detect any possible errors.

 • The video kit can be expanded maximally with:

 • The audio kit can be expanded maximally with:

 • Yes, You add a telephone interface and a telephone exchange to the access control installation. The one side of the interface is connected with a, b and P terminals from the installation while the other side (a, b) is connected to an analogue internal line of the telephone exchange.

 • There is an extra bell in the Niko Access Control range:

 • The video signal of the Niko Access Control installation is a symmetrical line signal (1 VPP 100 Ω), while a non-symmetrical coax signal (1 VPP 75 Ω) is the most common standard video signal.

 • Zásuvky a vypínače s automatickými svorkamiautomatickými svorkami sa inštalujú jednoduchšie a rýchlejšie, pretože nemusíte uťahovať skrutky.

 • Vypínače a zásuvky zo sortimentu Niko Hydro sú k dispozícii aj s automatickými svorkamiautomatickými svorkami. skrutkovými svorkami

 • Rozdiel spočíva v spôsobe uchytenia vodiča do svorky...

 • Áno, bez akýchkoľvek problémov.

 • LED kontrolkuLED kontrolku treba vybrať podľa typu vypínača alebo tlačidla...

 • Áno, automatické svorky Niko prešli celou skupinou testov...

 • V prípade vodičov pre zásuvky treba odstrániť izoláciu v dĺžke 14 mm a v prípade vypínačov je to 8 mm...

 • Áno. Automatické svorky sú dostupné pre široký a univerzálny sortiment. Pre všetky vypínače a zásuvky Niko existuje variant s automatickými svorkami...

 • Počuteľný zvuk je akýkoľvek zvuk, ktorý dokáže zachytiť náš ušný bubienok. Rozsah zvukových frekvencií, ktoré ľudské ucho bežne zachytí, je od 20 Hz do 20 000 Hz. Produkty spoločnosti Niko sú testované na počuteľné zvuky v rámci tohto rozsahu frekvencií a v teste kvality uspeli. Berte na vedomie, že počuteľné zvuky nemajú nič spoločné s elektrickým žiarením a tento zvuk neovplyvňuje iné elektronické zariadenia.

 • Stmievateľné svetelné zdroje umožňujú regulovať intenzitu svetla. Existujú dva dôvody, prečo si nainštalovať stmievač vo vašej domácnosti alebo budove:

 • Nie. Pomocou stmievača s fázovým ovládaním možno stmievať iba stmievateľné svetelné zdroje.

 • Ak hľadáte LED osvetlenie a chcete mať možnosť stlmiť intenzitu svetla, mali by ste brať do úvahy parametre stmievania pred alebo počas nákupu. Nižšie uvedené tipy vám pomôžu vybrať si najlepšie LED žiarovky alebo osvetlenie.

 • Ak chcete stmievať žiarovky alebo svietidlá, Niko má v ponuke rad stmievačov. Prehľad:

 • Žiarovky môžu niekedy blikať, ak sa svetelný okruh pozostávajúci z nízkonapäťových halogénových žiaroviek, feromagnetického alebo elektromagnetického transformátora a stmievača konvertuje na svetelný okruh s LED žiarovkami 12 V. Nižšie nájdete tri odporúčania, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa blikaniu pri používaní nízkonapäťových LED žiaroviek.

 • 2-vodičový stmievač sa zvyčajne inštaluje počas renovačných projektov v domácnostiach, ktoré boli postavené pred rokom 1991...

 • U dvojvodičového stmievača je fázový vodič napojený na elektrickú sieť. Spínací vodič napojte na žiarovku alebo svietidlo, ktoré napojíte na elektrickú sieť prostredníctvom neutrálneho vodiča.

 • 2-vodičový stmievač je napájaný z pripojeného svetelného zdroja. Preto je dôležité používať kvalitné žiarovky alebo svietidlá. Použitie LED žiaroviek s nižšou kvalitou môže mať viditeľné následky:

 • Stmievače Niko v nižšie uvedenej tabuľke možno pripojiť k viacerým ovládacím bodom:

 • Typy stmievača Niko na zapustenú montáž, ktoré je možné rozšíriť o ďalší ovládací bod, sú 310-01900, 310-02800, 310-0290x a 310-03900...

 • Počet LED žiaroviek alebo LED svietidiel, ktoré je možné pripojiť k stmievaču Niko závisí od maximálneho elektrickej záťaže vybraného stmievača.

 • Áno. Je to možné, keďže súčasná generácia LED žiaroviek, primárne vláknových žiaroviek, generuje počas stmievania nižšie špičky prúdu v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.

 • Stmievače Niko boli navrhnuté tak, aby zabezpečili, že proces stmievania bude čo najprirodzenejší a najpríjemnejší.

 • Písmená označujú elektrický profil svetelného zdroja podporovaného stmievačom.

 • Každý stmievač má minimálny požadovaný výkon a maximálny povolený výkon. Vyjadruje sa vo wattoch (W) pre odporové záťaže alebo vo voltampéroch (VA) pre indukčné a kapacitné záťaže.

 • U stmievačov s automatickou tepelnou ochranou sa táto ochrana spustí, keď je vnútorná teplota stmievača príliš vysoká. V takom prípade bude blikať červená LED kontrolka na stmievači.

 • Komunikácia po silnoprúdovom vedení (PLC) je technológia tónových signálov, ktorú využívajú dodávatelia energie na diaľkové ovládanie veľkých skupín spotrebiteľov elektrickej energie

 • Na potlačenie rušenia signálov PLC pridala spoločnosť Niko do sortimentu univerzálnych stmievačov odrušenie PLC..

 • Ak vaše žiarovky alebo svietidlo blikajú a ste si istí, že sa to deje v dôsledku signálov PLC, môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • Táto situácia sa môže vyskytnúť pri modulárnom stmievači Niko 330-00701, keď nie je pripojený k otočnému prepínaču Niko 310-01100 1-10V.

 • DALI je otvorená digitálna norma, ktorá sa používa na celom svete na ovládanie osvetlenia.

 • DALI svietidlo obsahuje vnútorné digitálne ovládanie osvetlenia.

 • Depending on your version of Windows, you can manually change the COM port settings (assigned to the USB/serial adaptor) by following the steps listed below.

 • It is possible with the following composition: