! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Pri používaní aplikácie Niko Home Control II na funkcie vstupových systémov sa môže stať, že nebudete môcť prijímať niektoré alebo aj všetky hovory na svojom smartfóne.

 • Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje zacvakávací mechanizmus. Prosím, skontrolujte, či bezpečnostná skrutka je riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok d v návode; skrutka však musí byť otočená úplne doprava (úplne zasunutá), aby bolo možné namontovať displej pred jeho zaistením otočením skrutky doľava (max. 4 otočenia)).

 • Kolíky môžu byť poškodené, ak bol displej namontovaný nesprávnym spôsobom na montážnu konzolu. Dávajte si pozor pri nasadení displeja na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (1 a). Až potom môžete zacvaknúť spodnú časť displeja do montážnej konzoly (2).

 • Uistite sa, že pri pripájaní zariadenia Digital black k systému Niko Home Control postupujete správne.

 • Žiaľ, mesh router Netgear Orbi RBR50 nie je kompatibilný so zariadením Digital black. Ostatné routery Netgear Orbi tento problém nemajú.

 • Zariadenie Digital black 24 V má rovnaké funkcie ako termostat Niko Home Control (550-1305x). Preto sa programovací softvér Niko Home Control programuje podobným spôsobom ako termostat Niko Home Control.

 • Ani jeden z uvedených nástrojov nebráni súčasnému programovaniu vášho systému Niko Home Control. Na programovanie vášho systému však odporúčame použiť súčasne iba jeden nástroj.

 • Áno, zariadenie Digital black 24 V je kompatibilné s oboma systémami Niko Home Control (pre tradičnú kabeláž aj pre zbernicovú kabeláž).

 • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti. Spoločnosť Niko pracuje na aktualizácii, aby sa táto funkcia sprístupnila čo najskôr.

 • Aplikácia Niko Home zobrazuje nesprávnu hodnotu (21,5 °C), ale zariadenie Digital black túto hodnotu neuplatňuje. O tomto probléme vieme a bude čoskoro vyriešený.

 • S najnovšou verziou aplikácie Niko Home môžete nakonfigurovať zariadenie Digital black. Na konfiguráciu tohto zariadenia potrebuje aplikácia prístup k vašej polohe. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie a skúste aplikáciu nainštalovať znova.

 • Nie. Dotyková obrazovka, rozvádzačové moduly, ovládače a všetok ďalší hardvér sa nemení.

 • Teoreticky môžete. Dôrazne však odporúčame, aby ste prešli na Niko Home Control II. Nastavenie Niko Home Control II je rýchlejšie a jednoduchšie a odteraz budeme vyvíjať nové funkcie pre túto novú platformu.

 • Nie, toto sa nevyžaduje. Vaši zákazníci môžu naďalej používať svoju existujúcu inštaláciu Niko Home Control 1.x.

 • Áno. Modul Niko Home Control II – Step Up bude k dispozícii na našej e-learningovej platforme od 2. októbra.

 • Áno. Za predpokladu, že inštalácia neobsahuje žiaden z nasledujúcich komponentov: modul prvej generácie ( 550-00001 ), IP rozhranie ( 550-00508 ), bránu ( 550-00580 ), rozhranie Nikobus ( 550-00505 ), dotykovú obrazovku prvej generácie ( 550-20100 )

 • Nastavenie vašich zariadení je teraz rýchlejšie a jednoduchšie. Systém Niko Home Control II je tiež inteligentnejší, vďaka čomu vytvára pridanú hodnotu pre vašich zákazníkov.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

 • Niko spolupracuje s kvalitnými partnermi, ktorí kladú dôraz na základné hodnoty spoločnosti Niko, ako je vysoká kvalita, dizajn a spoľahlivosť.

 • Modul connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II alebo bezdrôtový smart hub sa prepája s partnerským systémom. V závislosti od funkcií partnerského systému toto prepojenie prebehne lokálne vo vašej domácnosti (lokálne pripojenie API) alebo cez internet (cloudové API).

 • Budete potrebovať ďalšie moduly Niko Home Control. ​Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Pre pripojenie vašej inštalácie Niko Home Control k systému riadenia energií od partnera nemusíte urobiť nič. Ak je systém pripojený k domácej sieti, nájdu sa automaticky.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k hudobnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k ventilačnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k vykurovaciemu systému od partnera pomocou API. Termostat musí byť pripojený k domácej sieti. Niko Home Control bude následne komunikovať s vaším vykurovacím systémom prostredníctvom tohto API.

 • Uistite sa, že partnerský systém je pripojený k vašej domácej sieti a v prípade potreby aj k internetu (v závislosti od partnera). Váš systém Niko Home Control musí mať tiež funkčné pripojenie na internet.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • Kotol sa najlepšie ovláda pomocou termostatu od partnera. Niko Home Control následne začne komunikovať s termostatom od partnera. To znamená, že nie je potrebné vymieňať termostat od partnera za termostat od spoločnosti Niko.

 • Kotol sa ovláda pomocou termostatu od partnera. Nie je možné kombinovať termostaty od spoločnosti Niko a termostaty od partnera.

 • Ak v programovacom softvéri Niko Home Control neboli vytvorené žiadne základné akcie či režimy na ovládanie funkcie partnerov, tento zoznam bude prirodzene prázdny (to však v žiadnom prípade nepredstavuje problém). Funkcie partnerského systému sú neustále viditeľné v aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke, aj ak ste v programovacom softvéri Niko Home Control ešte nič nenakonfigurovali.

 • Niko Home Control a partnerský systém fungujú nezávisle od seba. Pripojenie API medzi Niko Home Control a partnerským systémom vám umožňuje ovládať funkcie partnerského systému. Ak dôjde k strate pripojenia, svoje vlastné funkcie Niko Home Control môžete ovládať naďalej. Funkcie partnerského systému však následne možno ovládať len pomocou aplikácie partnera.

 • Hobby API je k dispozícii lokálne v domácnosti prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II alebo bezdrôtového smart hubu. Hobby API je bezpečné a funguje pomocou autentifikačného tokenu. O token môžete požiadať na webovom portáli.

 • Riešením tohto hlavolamu je číslo, ktoré nájdete na internete v „Stopárovom sprievodcovi galaxiou, Douglas Adams, 1979“.

 • Syntax kódu JSON je nesprávna: obsahuje niekoľko nesprávnych znakov. Pokračovať ďalej môžete až po tom, čo ich opravíte.

 • Modul connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtový smart hub obsahuje API, ktoré umožňuje lokálny prístup k elektroinštalácii Niko Home Control vo vašej domácnosti. Hneď po nakonfigurovaní elektroinštalácie môžete obsluhovať elektroinštaláciu Niko Home Control prostredníctvom hobby API a takisto aj prijímať informácie o jej stave.

 • Dokumentáciu k hobby API nájdete na webovom portáli.

 • Nie. K dispozícii nie je žiadny cloudový variant. Hobby API je k dispozícii lokálne vo vašej domácnosti prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtového smart hubu.

 • Hobby API je bezpečné API a funguje pomocou autentifikačného tokenu, ktorý je platný jeden rok. Každý rok si na webovom portáli musíte vytvoriť nový token.

 • Na webovom portáli v sekcii Pripojené služby v prehľade aktívnych služieb, kde môžete kliknúť na ikonu hobby API a vytvoriť si nový token.

 • Dokumentáciu k hobby API nájdete na webovom portáli. V sekcii Pripojené služby v prehľade aktívnych služieb kliknite na ikonu hobby API. Tu nájdete technické informácie, ktoré potrebujete na vytvorenie pripojenia API.

 • You can only connect your mobile device to an NHC1.x installation via the IPv4 internet protocol...

 • Home automation often has a negative undertone and is frequently associated with being expensive and complex. This is partly due to advertisements for home automation talking about how you can fill your bath from the comfort of your own car.

 • Connected controller je základným prvkom inštalácie. K nemu sa pridáva jedna alebo viac funkcií. Obľúbené funkcie sú:

 • When new programming is being loaded into the installation, the software will automatically verify whether the modules and controls in the installation are using the latest software version. If an upgrade is necessary, a message will appear.

 • Dvojvodičový zbernicový kábel poskytuje napájanie rôznym ovládacím prvkom mimo rozvádzača. Schéma zapojenia má voľnú topológiu, čo znamená, že nie ste viazaní pevnou schémou kabeláže. Všetky ovládače sa jednoducho a rýchlo pripoja vďaka nepolarizovanej zbernicovej kabeláži. Jednoducho pripojte dva vodiče do svoriek bez rizika chybného pripojenia.

 • Yes, with the exception of the modules the connected controller is replacing.

 • Niko Home Control exceeds all possibilities offered by traditional electrical installations. You will actively save energy while increasing the safety and comfort in your home.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

 • The needs of the resident were central in the design of Niko Home Control. The installer has everything he needs to satisfy the demands of the builder or renovator. Niko Home Control is quick and easy to install and can be perfectly adapted to the size of the installation.

 • Yes, that is possible.

 • Yes, If you opt for a Niko Home Control extension to your existing electrical installation, the two installations can be connected and can communicate using the Nikobus interface (550-00505).

 • Yes, Niko Home Control is suitable for every renovation project that includes the electrical re-wiring.</p>

 • Include a meter with pulse output. Connect the pulse output to the pulse counter. Gas meter (mechanical) already installed? A pulse generator (add-on piece) can be attached to the meter housing.(first check whether you have a suitable meter for this).

 • Eko-displej uvádza spotrebu elektrickej energie, vody a plynu. Ak pri odchode z domu stlačíte tlačidlo eko, celý dom sa prepne do úsporného nastavenia. Znamená to napríklad, že sa vypne osvetlenie a mnoho zásuviek. Takýmto spôsobom dokážete mať vždy pod kontrolou celý dom...

 • The installer Adds a pulse output to the water meter. Depending on the type of pipe used, different types of water meters are available from the wholesale supplier:

 • User-friendliness and intuition are important factors to us and are often missing in existing home automation systems.

 • Spojte obe čísla do jedného bez medzier a interpunkčných znamienok...

 • No, that is not possible.

 • Inteligentné žiarovky Philips Hue sú obľúbeným riešením pre vytvorenie tej správnej atmosféry v domácnosti. Spoločnosť Phillips ponúka široký sortiment stmievateľných a pestrofarebných žiaroviek. Pomocou stmievača Niko pre systém Hue môžete jednoducho ovládať žiarovky, ktoré sú pripojené pomocou Hue bridge V2.

 • Stmievač Niko pre Hue systém komunikuje bezdrôtovo (cez protokol Zigbee®) s Philips Hue bridge V2.

 • Stmievač Niko pre systém Hue nepotrebuje batérie. Používa kinetickú energiu.

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue musí byť vždy pripojený cez Philips Hue bridge V2.

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue musí byť vždy pripojený cez Philips Hue bridge V2.

 • Výrobky od spoločnosti Philips nie je možné fyzicky prepojiť s elektroinštaláciou Niko Home Control (toto platí ako pre zbernicovú, tak aj tradičnú kabeláž).

 • Nie. Stmievač Niko pre systém Hue je jediný výrobok Niko z produktového radu Friends Of Hue (priatelia Hue), ktorý môžete pripojiť na elektroinštaláciu Hue.

 • Stmievač Niko pre systém Hue môžete namontovať rôznymi spôsobmi, a môže byť teda umiestnený kdekoľvek.

 • Áno, stmievač Niko pre systém Hue je kompatibilný so všetkými rámčekmi v dizajnoch Niko Original, Intense a Pure.

 • Jedným stmievačom Niko pre Hue systém môžete nastaviť 8 rôznych funkcií.

 • Aby ste zaručili, že vždy môžete ovládať svoju žiarovku Hue pomocou stmievača Niko pre systém Hue (ale takisto pomocou aplikácie Hue), musíte zabezpečiť, aby žiarovka Hue bola vždy napájaná. Toto sa robí prepojením vodičov, napr. pomocou automatickej svorky.

 • Hlasové ovládanie umožňuje používať na ovládanie systému Niko Home Control hlas.

 • V spoločnosti Niko vždy hľadáme spôsoby, ako urobiť vašu domácnosť ešte inteligentnejšou...

 • Hlasové ovládanie pre používateľov systému Niko Home Control je možné pomocou Amazon Alexa alebo Google Voice Assistant.

 • Hlasom môžete ovládať väčšinu dôležitých činností v nainštalovanom systéme Niko Home Control...

 • Aby ste mohli používať hlasové ovládanie, musíte aktivovať „zručnosť Niko Home Control“...

 • Aby bolo možné hlasové ovládanie, používame integrácie s vývojármi hlasového ovládania. V prípade Niko Home Control je to Amazon Alexa a Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činností v inštalácii Niko Home Control, medzi vymieňané údaje patrí e-mailová adresa použitá na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Aby ste mohli používať Google Assistant, budete potrebovať inštaláciu Niko Home Control II alebo Niko Home Control pre tradičnú kabeláž a aspoň 1 inteligentný reproduktor s funkciou Google Assistant. Budete tiež potrebovať účet Google.

 • Svoj účet si môžete jednoducho vytvoriť na webovej lokalite Google. Vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa“ a na ďalšej obrazovke kliknite na „Vytvoriť účet“. Vyplňte všetky údaje, ktoré od vás Google požaduje.

 • Find out more about voice commands...

 • S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť Google Assistant je najlepšie prispôsobiť názvy izieb, činností a zariadení v systéme Niko Home Control jazyku použitom v Google Assistant.

 • Google Assistant je k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny a holandčiny. Odporúčame vám prispôsobiť názvy zariadení, miestností a činností v rámci inštalácie Niko Home Control jazyku, ktorým chcete svoju inštaláciu ovládať.

 • Aby mohlo vaše hlasové ovládanie fungovať, poskytujeme spoločnosti Google určité údaje, aby ste svoju inštaláciu Niko Home Control mohli ovládať pomocou Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činnostivo vašej inštalácii Niko Home Control, zdieľame so spoločnosťou Google e-mailovú adresu použitú na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a izby a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zastaviť používanie funkcie Google Assistant vo svojej inštalácii Niko Home Control. Prepojenie možno odstrániť v aplikácii Google Home.

 • Všetky otázky a odpovede týkajúce sa účtu Google a funkcie Google Assistant nájdete na webovej lokalite Google.

 • Hlasové ovládanie umožňuje používať na ovládanie systému Niko Home Control hlas.

 • V spoločnosti Niko vždy hľadáme spôsoby, ako urobiť vašu domácnosť ešte inteligentnejšou...

 • Hlasové ovládanie pre používateľov systému Niko Home Control je možné pomocou Amazon Alexa alebo Google Voice Assistant.

 • Hlasom môžete ovládať väčšinu dôležitých činností v nainštalovanom systéme Niko Home Control...

 • Aby ste mohli používať hlasové ovládanie, musíte aktivovať „zručnosť Niko Home Control“...

 • Aby bolo možné hlasové ovládanie, používame integrácie s vývojármi hlasového ovládania. V prípade Niko Home Control je to Amazon Alexa a Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činností v inštalácii Niko Home Control, medzi vymieňané údaje patrí e-mailová adresa použitá na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Aby ste mohli používať funkciu Alexa, musíte mať systém Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž (verzia II) alebo Niko Home Control pre tradičnú kabeláž a aspoň jeden inteligentný reproduktor s integrovanou funkciou Amazon Alexa. Budete tiež potrebovať účet Amazon.

 • Účet Amazon si môžete jednoducho vytvoriť na webovej lokalite Amazon.

 • Ovládanie osvetlenia, ovládanie stmievača...

 • Polohu pre svoj účet Amazon môžete zmeniť iba vy sami, na webovej lokalite Amazon...

 • V súčasnosti môžete funkciu Alexa používať na ovládanie inštalácie Niko Home Control v angličtine, francúzštine a nemčine.

 • Aby ste mohli používať funkciu v angličtine, potrebujete účet v rámci Amazon UK...

 • Máte konkrétne otázky alebo potrebujete osobnú pomoc ohľadne funkcií Niko Home Control? ...

 • S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť je najlepšie zmeniť názvy...

 • Aby ste mohli ovládať svoju inštaláciu Niko Home Control hlasovým asistentom Alexa, s Amazonom sa bude spracúvať a vymieňať e-mailová adresa, ktorú ste použili na zaregistrovanie vašej inštalácie Niko Home Control, a izby a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control. Okrem vyššie uvedeného sú to aj funkčné údaje, ako napríklad názvy scén a činností vo vašej inštalácii Niko Home Control.

 • Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zastaviť používanie funkcie Alexa vo svojej inštalácii Niko Home Control...

 • Komplexný a aktualizovaný prehľad všetkých otázok a odpoved...

 • You can find several basic diagrams in the "Flush-mounting material" chapter of the catalogue.

 • Cause: If the push buttons and the staircase timer are connected with a 2-wire connection, the total working current of the LEDs may be sufficiently high to have its coil be constantly activated. Solution: Adjust the wiring to a 3-wire connection. OR Replace the LEDs with neon lamps (only in push buttons with an E10 lamp base).

 • Yes, The push buttons on the printed circuit board of these products switch a maximum of 24V DC or 24V~. A lower voltage is switched without any problems.

 • No, A two-wire actuator only switches 230V (40 to 400W) incandescent and halogen lamps with an ohmic load. For energy-saving and LED lamps, use an actor with relay contact.

 • This combination is possible.

 • Use a remote switch (teleruptor) with auxiliary contact. The main contact switches the main circuit, the auxiliary contact switches the LED.

 • Specific products are needed, as this type of load type has a high starting current, which the product must be able to handle for a long period of time. Legal provisions also prohibit the use of just any light dimmer.

 • Below you will find a number of action points and tips to use to investigate your system and to detect any possible errors.

 • The video kit can be expanded maximally with:

 • The audio kit can be expanded maximally with:

 • Yes, You add a telephone interface and a telephone exchange to the access control installation. The one side of the interface is connected with a, b and P terminals from the installation while the other side (a, b) is connected to an analogue internal line of the telephone exchange.

 • There is an extra bell in the Niko Access Control range:

 • The video signal of the Niko Access Control installation is a symmetrical line signal (1 VPP 100 Ω), while a non-symmetrical coax signal (1 VPP 75 Ω) is the most common standard video signal.

 • Stmievateľné svetelné zdroje umožňujú regulovať intenzitu svetla. Existujú dva dôvody, prečo si nainštalovať stmievač vo vašej domácnosti alebo budove:

 • Nie. Pomocou stmievača s fázovým ovládaním možno stmievať iba stmievateľné svetelné zdroje.

 • Ak hľadáte LED osvetlenie a chcete mať možnosť stlmiť intenzitu svetla, mali by ste brať do úvahy parametre stmievania pred alebo počas nákupu. Nižšie uvedené tipy vám pomôžu vybrať si najlepšie LED žiarovky alebo osvetlenie.

 • Ak chcete stmievať žiarovky alebo svietidlá, Niko má v ponuke rad stmievačov. Prehľad:

 • 2-vodičový stmievač sa zvyčajne inštaluje počas renovačných projektov v domácnostiach, ktoré boli postavené pred rokom 1991...

 • U dvojvodičového stmievača je fázový vodič napojený na elektrickú sieť. Spínací vodič napojte na žiarovku alebo svietidlo, ktoré napojíte na elektrickú sieť prostredníctvom neutrálneho vodiča.

 • 2-vodičový stmievač je napájaný z pripojeného svetelného zdroja. Preto je dôležité používať kvalitné žiarovky alebo svietidlá. Použitie LED žiaroviek s nižšou kvalitou môže mať viditeľné následky:

 • Stmievače Niko v nižšie uvedenej tabuľke možno pripojiť k viacerým ovládacím bodom:

 • Typy stmievača Niko na zapustenú montáž, ktoré je možné rozšíriť o ďalší ovládací bod, sú 310-01900, 310-02800, 310-0290x a 310-03900...

 • Počet LED žiaroviek alebo LED svietidiel, ktoré je možné pripojiť k stmievaču Niko závisí od maximálneho elektrickej záťaže vybraného stmievača.

 • Áno. Je to možné, keďže súčasná generácia LED žiaroviek, primárne vláknových žiaroviek, generuje počas stmievania nižšie špičky prúdu v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.

 • Stmievače Niko boli navrhnuté tak, aby zabezpečili, že proces stmievania bude čo najprirodzenejší a najpríjemnejší.

 • Písmená označujú elektrický profil svetelného zdroja podporovaného stmievačom.

 • Každý stmievač má minimálny požadovaný výkon a maximálny povolený výkon. Vyjadruje sa vo wattoch (W) pre odporové záťaže alebo vo voltampéroch (VA) pre indukčné a kapacitné záťaže.

 • U stmievačov s automatickou tepelnou ochranou sa táto ochrana spustí, keď je vnútorná teplota stmievača príliš vysoká. V takom prípade bude blikať červená LED kontrolka na stmievači.

 • Komunikácia po silnoprúdovom vedení (PLC) je technológia tónových signálov, ktorú využívajú dodávatelia energie na diaľkové ovládanie veľkých skupín spotrebiteľov elektrickej energie

 • Na potlačenie rušenia signálov PLC pridala spoločnosť Niko do sortimentu univerzálnych stmievačov odrušenie PLC..

 • Ak vaše žiarovky alebo svietidlo blikajú a ste si istí, že sa to deje v dôsledku signálov PLC, môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • Táto situácia sa môže vyskytnúť pri modulárnom stmievači Niko 330-00701, keď nie je pripojený k otočnému prepínaču Niko 310-01100 1-10V.

 • DALI je otvorená digitálna norma, ktorá sa používa na celom svete na ovládanie osvetlenia.

 • DALI svietidlo obsahuje vnútorné digitálne ovládanie osvetlenia.

 • Zásuvky a vypínače s automatickými svorkamiautomatickými svorkami sa inštalujú jednoduchšie a rýchlejšie, pretože nemusíte uťahovať skrutky.

 • Vypínače a zásuvky zo sortimentu Niko Hydro sú k dispozícii aj s automatickými svorkamiautomatickými svorkami. skrutkovými svorkami

 • Rozdiel spočíva v spôsobe uchytenia vodiča do svorky...

 • Áno, bez akýchkoľvek problémov.

 • LED kontrolkuLED kontrolku treba vybrať podľa typu vypínača alebo tlačidla...

 • Áno, automatické svorky Niko prešli celou skupinou testov...

 • V prípade vodičov pre zásuvky treba odstrániť izoláciu v dĺžke 14 mm a v prípade vypínačov je to 8 mm...

 • Áno. Automatické svorky sú dostupné pre široký a univerzálny sortiment. Pre všetky vypínače a zásuvky Niko existuje variant s automatickými svorkami...

 • Depending on your version of Windows, you can manually change the COM port settings (assigned to the USB/serial adaptor) by following the steps listed below.

 • It is possible with the following composition: