! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Podnikáme zodpovedne

Od rodín s malými deťmi až po staršie osoby, ktoré žijú samy, každý môže mať úžitok z bývania v automatizovanej domácnosti. Niko chce, aby bola každá domácnosť udržateľná a prispôsobiteľná.

Racionálna spotreba energie

Starostlivo monitorujeme spotrebu energie vo výrobných zariadeniach a kanceláriách. Energeticky účinné osvetlenie a kúrenie zabezpečujú výmenník tepla, chladené stropy, izolované sklo, automatické žalúzie a úsporné žiarovky. Okrem toho, 4000 m² solárnych panelov produkuje 10 % energie spotrebovanej spoločnosťou Niko. Miestny systém čistenia vody stimuluje racionálnu spotrebu vody a obmedzuje znečistenie vody. Dažďová voda sa zhromažďuje na streche kancelárií a používa sa v sanitárnom systéme.

ISO 9001 certified

It is not only our products that comply with the quality requirements, our internal organisation is also extremely quality-conscious. The production site in Sint-Niklaas and Sønderborg are ISO 9001 certified.

ISO 9001:2015

Quality Management System

ISO 14001:2015

Environmental Management System

ISO 45001:2018

Occupational health and safety Management