! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Podnikáme zodpovedne

Od rodín s malými deťmi až po staršie osoby, ktoré žijú samy, každý môže mať úžitok z bývania v automatizovanej domácnosti. Niko chce, aby bola každá domácnosť udržateľná a prispôsobiteľná.

Racionálna spotreba energie

Starostlivo monitorujeme spotrebu energie vo výrobných zariadeniach a kanceláriách. Energeticky účinné osvetlenie a kúrenie zabezpečujú výmenník tepla, chladené stropy, izolované sklo, automatické žalúzie a úsporné žiarovky. Okrem toho, 4000 m² solárnych panelov produkuje 10 % energie spotrebovanej spoločnosťou Niko. Miestny systém čistenia vody stimuluje racionálnu spotrebu vody a obmedzuje znečistenie vody. Dažďová voda sa zhromažďuje na streche kancelárií a používa sa v sanitárnom systéme.

Ekodizajn

Spoločnosť Niko vynakladá veľké úsilie, aby boli dôsledky jej priemyselných činností na životné prostredie čo najmenšie. Aby to splnila, ide aj do extrémov. Niko sa neobmedzuje len na recykláciu svojho výrobného odpadu, ale znižuje tiež svoj vplyv na životné prostredie od začiatku procesu navrhovania produktu. To je to, čo sa nazýva „ekodizajn“.

Vyhlásenie RoHS je zahrnuté v samostatnom vyhlásení CE o produkte. Môžete si tiež stiahnuť naše vyhlásenia REACH.

Ekologická výroba

Počas výroby robíme všetko pre to, aby sa produkcia odpadu obmedzila na absolútne minimum. Takže všetok plastový odpad melieme a na 100 % ho znovu používame bez straty kvality. Ďalší skvelý príklad: olej v odmasťovacích vaniach úplne rozložia baktérie, čo znamená, že nezostáva žiadny odpadový olej!

Spoločnosť Niko berie európske nariadenia o ochrane životného prostredia veľmi vážne a neustále sa snaží vyhýbať sa nebezpečným látkam vo svojich výrobkoch.

Manage and reduce your energy consumption

Monitor your energy consumption, receive an insight into which devices consume the most and make adjustments immediately where needed.

NHC smartphone energy

Certifikácia ISO 9001

Požiadavky na kvalitu nespĺňajú iba naše výrobky, mimoriadne kvalitná je aj naša vnútorná organizácia. Výrobný závod v Sint-Niklaas je certifikovaný podľa ISO 9001.