! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Windows

Katalógové číslo
550-99120

Opis

Aktuálna verzia softvéru je 1.4.0 (PC a Mac), s dátumom uverejnenia 19/09/2016. Táto verzia obsahuje oproti predchádzajúcej verzii nasledovné vylepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania:

 • Nastaviteľná prahová teplota pri akciách riadených termostatom (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Text zobrazený pri alarmoch a poznámkach možno upravovať (pre inštalácie od verzie 1.10)
 • Možnosť vrátiť sa k nastaveniam od inštalatéra pre jednotlivé akcie alebo pre všetky akcie
 • Oprava drobných chýb

Zmeny nastavení vašej elektroinštalácie Niko Home Control môžete urobiť:

 • cez počítač: PC alebo Mac.
 • cez tablet: iPad alebo Android.
 • cez smartfón: iPhone alebo Android.

Pomocou tohto softvéru si môže užívateľ upraviť existujúce nastavenia, ako napríklad:

 • dátum a čas inštalácie;
 • pomenovanie miestností na dotykovej obrazovke;
 • meno príkazu;
 • správanie vstupov, výstupov a akcií, hodnoty stmievania pozíciu žalúzií oneskorenie vypnutia/zapnutia, čas chodu ventilátora …;
 • časové automatiky a časové podmienky.

Úpravy sa prejavia okamžite a pre všetky zariadenia.

Špecifikácia

Niko Home Control I Softvér pre užívateľské nastavenia Windows

Pomocou tohto softvéru môže užívateľ sám, jednoducho meniť nastavenia, ako napríklad: časové rozvrhy a preferencie.

Softvér je možné získať bezplatne na internetových stránkach spoločnosti Niko.

<b>PC</b>: minimálna konfigurácia: Pentium IV, 1GbRAM. Kompatibilný s Windows XP SP2 alebo vyšším.

<b>MAC</b>: minimálna konfigurácia: Core duo, 1 GbRAM. Kompatibilný s OS X 10.5 alebo vyšším.

 • Certifikácia: CE

By downloading this software, you accept Niko's licence terms and the copyright provisions of third parties. Your personal data shall be processed in accordance with our privacy policy.

Meno Verzia Dátum vydania Poznámky k vydaniu

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )