! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Factory of the future

Niko mag zich voortaan ‘Factory of the Future’ noemen. De Belgische marktleider in schakelmateriaal, stopcontacten en huisautomatisering ontving deze onderscheiding, die wordt uitgereikt door Agoria, vanwege haar toekomstgerichte inspanningen. Investeringen in de digitalisering van haar fabriek, technologisch hoogstaande machines en nieuwe technologieën moeten het familiebedrijf uit Sint-Niklaas klaarstomen voor de toekomst. Samen met een innovatieve arbeidsorganisatie en een belangrijke focus op duurzaamheid zal dit zorgen voor een versterking van de internationale concurrentiepositie.

De industriële activiteit in België houden, dat is dé uitdaging van de maakindustrie. Goed voor zo’n 17% van de toegevoegde waarde in België, is de maakindustrie een belangrijke motor voor onze economie. In de huidige snel veranderende wereld, is innovatie en digitalisering essentieel om de internationale concurrentiepositie van de Belgische maakbedrijven te behouden én te versterken.

Ook Niko, familiebedrijf van de derde generatie, speelt in op de digitale golf. Deze inspanningen worden nu bevestigd door Agoria, die Niko de award ‘Factory of the Future’ toekent. Agoria begeleidt bedrijven die ervoor hebben gekozen om hun competitiviteit te verhogen en door middel van een transformatieproces naar een fabriek van de toekomst evolueren.

Geert Jacobs van Agoria: "Fabrieken van de toekomst zijn ondernemingen die door slimme investeringen in hun machines, digitalisering, processen én in hun medewerkers op het vlak van productontwikkeling en productie internationaal tot de wereldtop behoren. Niko heeft alle transformatietrajecten succesvol afgelegd en voldoet daarmee nu aan de criteria om zich officieel ‘Factory of the Future’ te mogen noemen.".

Innovatie, digitalisering en automatisering

Niko ontwikkelt en produceert elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. De productie gebeurt al sinds 100 jaar in het Belgische Sint-Niklaas. Goedele Heylen, Director of Operations:"De digitale evolutie en connectiviteit leiden tot grote en snelle veranderingen, onder meer in de vraag vanuit de markt, de manier van produceren, de gebruikte technologieën… Om competitief te blijven en onze productie lokaal in Sint-Niklaas te kunnen houden, dienen we continu te verbeteren op het vlak van efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteitsbeheersing. Investering in innovatie en digitalisering van onze onderneming is hiertoe een belangrijk middel, waarin onder andere Agoria ons de afgelopen jaren heeft begeleid en ondersteund. Wij zijn uiteraard trots dat wij nu door hen beloond worden voor onze inspanningen en deze award in ontvangst mogen nemen".

Als onderdeel van de digitalisering wordt het machinepark in de fabriek geleidelijk aan volledig gemoderniseerd. Onlangs nog werd voor €11M geïnvesteerd in twee nieuwe hoogtechnologische machines die de bakens verzetten op het vlak van digitale aansturing en de daaruit voortvloeiende efficiëntie en flexibiliteit. Daarnaast wil Niko het productieproces verder optimaliseren door het ontwerpen van flexibele automatisering. Met behulp van cobots (collaborative robots) die zijn uitgerust met intelligente visiesystemen en machinaal leren zal op een efficiënte manier een hoge variëteit aan producten met een lager volume kunnen worden geproduceerd.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Ook het personeel moet mee instappen in een nieuw tijdperk en de verwachtingen en de inhoud van de job zullen veranderen. Niko werkt volgens de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie waarbij het creëren van aantrekkelijke, zinvolle jobs en een maximale zelfstandigheid centraal staat. Aangezien het aanwerven van technische profielen een uitdaging is, wordt maximaal ingezet op het opleiden en omvormen van de mensen die er nu al werken.

Mario Ferket, Head of Automatic Assembly Department: "We gaan naar een digitale fabriek die door mensen geleid wordt. Voor de nieuwe digitale machines bijvoorbeeld hebben de operatoren een speciale opleiding gekregen, waardoor ze nu veel zelfstandiger te werk kunnen gaan en zelf instaan voor onder andere het eerstelijnsonderhoud van de machines. Op die manier hebben ze meer verantwoordelijkheid en impact in het bedrijf. Door hun jobinhoud te veranderen, kunnen zij blijven groeien en zorgen we ervoor dat we onze mensen intern kunnen houden. Op deze manier zorgt de digitalisering dus niet voor een verlies aan jobs, maar maakt het ze wel zinvoller".

Duurzaamheidsbeleid

De aandacht voor milieuzorg wordt bij Niko in alle facetten van het ondernemingsproces doorgetrokken, en daarom door Agoria bestempeld als een voorbeeld voor andere bedrijven.
4300m² zonnepanelen, 1000m² groendak, een slim energie-management systeem, en regenwater- en warmterecuperatie zorgen voor een rationeel water- en energieverbruik. Bovendien wordt in het gehele productieproces gezocht naar mogelijkheden om steeds milieuvriendelijker te kunnen produceren. Zo worden schadelijke chemicaliën in de productie geleidelijk aan vervangen door ecologische alternatieven. Er werd geïnvesteerd in een innovatief biofilter, die werkt op basis van boomschors en bacteriën, om de uitlaat die vrijkomt bij het verven en lakken van de producten te zuiveren. En voor de verpakking werd gekozen voor een nieuw ontwerp waarbij de hoeveelheid bedrukkingsinkt verder werd gereduceerd.