! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

FA-assistent

Gør funktionsafprøvning af belysningsanlæg lettere med Nikos online FA-assistent

Inden et nybyggeri må tages i brug, skal der udføres en funktionsafprøvning (FA) af de tekniske installationer – herunder belysningsanlæg.

Det er et krav i Bygningsreglementet BR18 for at sikre, at bygningen er sund og bæredygtig og opfylder energirelaterede krav.

Med Nikos FA-assistent er det lettere for dig som rådgiver, entreprenør eller uvildig tredjepart at planlægge, gennemføre, validere og dokumentere en FA – uanset hvilken type belysningsanlæg, der er tale om.

Planlæg FA hjemmefra

FA-assistenten er et online værktøj, så du kan planlægge det hele fra kontoret, inden du tager ud til bygningen. Upload blot en plantegning over bygningen, og udvælg de rum, der skal gennemføres FA i. FA-assistenten udregner nu måle-nettet for hvert rum. Herefter udvælger du de målepunkter, hvor der skal udføres lysmåling.

Du kan også specificere kravene til dagslysstyring, zoneopdeling og bevægelsessensorer. Har du nogle kommentarer til FA-aktiviteterne, kan du skrive dem ind i FA-assistenten, så læseren af rapporten forstår forudsætningerne.

 Se hvordan

Gennemfør FA i bygningen

Nu er du klar til at tage ud i bygningen og gennemføre de planlagte målinger og test trin for trin.

Du kan bruge FA-assistenten på din tablet, så du kan indtaste måle- og testresultaterne direkte. Her kan du også notere eventuelle kommentarer til udførslen.

 Se hvordan

 

Valider resultaterne

I FA-assistenten kan du nu vurdere, om de udførte målinger og test opfylder kravene dertil.

Indlever dokumentation på FA

Når alle resultater er valideret, skaber FA-assistenten en rapport med overblik over resultaterne og detaljer om de udførte test.

Dermed kan bygherre indlevere dokumentation på udført FA*, hvorefter kommunen kan udstede en ibrugtagningstilladelse til bygningen.

* Funktionsafprøvning med Nikos FA-assistent baserer sig på krav og vejledninger i BR18 samt DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA.

Det er brugeren af FA-assistenten, der har ansvaret for, om funktionsafprøvningen sker i henhold til ovennævnte. Niko kan ikke holdes ansvarlig for resultaterne og konsekvenserne af brugen af FA-assistenten.

FA-assistent

Afprøv FA-assistenten og bliv oprettet som bruger

Niko sensorer

Udforsk vores sensor produktprogram