! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Bæredygtig virksomhedspraksis hos Niko

Fra miljøcharter til bæredygtig virksomhedscharter

Niko har haft bæredygtighed øverst på dagsordenen siden 2001. Vi søger aktivt efter løsninger for at begrænse vores produkters effekt på miljøet så meget som muligt.

I den henseende anvender vi VOKA's miljøcharter for at strømline vores miljøbestræbelser. Heri beskriver vi de mål, vi sætter os for at nå hvert år. En uafhængig kommission kontrollerer efterfølgende, om vi lever op til vores målsætninger. Vi har haft succes med dette hvert år: I tyve år i træk har vi sigtet højere, hver gang.

I tråd med målene for bæredygtig udvikling

I 2018 skiftede vi VOKA's miljøcharter ud med deres bæredygtige virksomhedscharter, som var inspireret af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse verdensmål for bæredygtig udvikling tjener som målestok for den bæredygtige udvikling, som virksomheder rundt om i verden – samt regeringer og borgere – kan bruge til at måle deres egen bæredygtighed. De spænder over 5 områder: jorden, menneskene, velstand, fred og partnerskab. Det vil sige, at de dækker meget mere end miljøhensyn.

Hvad fremhæver Niko i sin bæredygtighedspolitik?

 

Mål 1 for bæredygtig udvikling – Udryd fattigdom

Udrydde alle former for fattigdom i verden

Mål 2 for bæredygtig udvikling – Stop sult

Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring og fremme bæredygtigt landbrug

Mål 3 for bæredygtig udvikling – Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Mål 4 for bæredygtig udvikling – Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring

Mål 5 for bæredygtig udvikling – Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Mål 6 for bæredygtig udvikling – Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt

Mål 7 for bæredygtig udvikling – Billig og ren energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til overkommelig pris

Mål 8 for bæredygtig udvikling – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændig beskæftigelse for alle

Mål 9 for bæredygtig udvikling – Industri, innovation og infrastruktur

Bygge modstandsdygtig infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål 10 for bæredygtig udvikling – Begrænsning af uligheder

Begrænse ulighed i og mellem landene

Mål 11 for bæredygtig udvikling – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Mål 12 for bæredygtig udvikling – Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Mål 13 for bæredygtig udvikling – Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaændringerne og deres konsekvenser

Mål 14 for bæredygtig udvikling – Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer

Mål 15 for bæredygtig udvikling – Livet på land

Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Mål 16 for bæredygtig udvikling – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fremme fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling

Mål 17 for bæredygtig udvikling – Partnerskaber om målene

Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Fokus på et par initiativer:

Miljøvenligt design

Hos Niko gør vi en stor indsats for at begrænse vores industrielle aktiviteters indvirkning på miljøet mest muligt. Vi gør vores ypperste for det. Niko nøjes ikke kun med at genanvende produktionsaffaldet, men reducerer miljøbelastningen lige fra starten af produktdesignprocessen. Det kaldes "miljøvenligt design".

RoHS-erklæringen er inkluderet i det enkelte produkts overensstemmelseserklæring. Du kan også downloade vores REACH-erklæringer.

Spare strøm - Niko Home Control

Niko går ind for større mangfoldighed i rekruttering

Niko er stolt over at være en af de første, der har underskrevet et nyt mangfoldighedscharter. Dette charter er en formel erklæring om bredere rekruttering, uanset hudfarve, baggrund, alder eller seksuel orientering. Mere end 50 virksomheder i Antwerpen-Waasland-regionen har tilmeldt sig dette VOKA-initiativ.

Charteret anerkender, at mangfoldighed er mere end "godt at have” – det er en nødvendighed for initiativrige virksomheder og det er en forudsætning for bæredygtig vækst og innovation. Bart Vanderkerken, Nikos VP HR, bekræfter, at Niko aktivt byder folk med forskellige baggrunde velkommen.

Naturligt alternativ til farlige stoffer

Siden 2017 har Niko samarbejdet med firmaet Eco-Point, der udvikler biobaserede alternativer til miljøbelastende vedligeholdelses- og rengøringsprodukter.

Det er vores ambition at udskifte så mange produkter med et faresymbol på emballagen som muligt med naturlige produkter. Disse er mindre belastende for miljøet og sundere for vores medarbejdere.

Det bedste filter fra Moder Natur

Der frigives skadelige opløsningsmidler, når vi emaljerer de forsænkede rammer til vores afbrydere. Derfor renses luften til emaljelinjen, inden den frigives. Et filter lavet af træbark og bakterier har vist sig at være den mest effektive måde at fjerne opløsningsmidler fra emaljelinjens luft.

Intelligent genanvendelse af plast

Nikos ambition er at genbruge så mange plastmaterialer som muligt i produktionsprocessen.

Ved støbning af eksempelvis de forsænkede rammer forbliver en slags støbetap tilbage. Polykarbonatet af høj kvalitet formales og smeltes igen, hvilket udgør 10% af råmaterialet til nye forsænkede rammer.

Niko er en 'fremtidens fabrik'

Niko har kunnet kalde sig en 'fremtidens fabrik' siden februar 2019.

Denne anerkendelse gives af teknologiforbundet Agoria til virksomheder, der har fremtidssikret deres fabrikker. For en virksomhed som Niko, der har til formål at fortsætte produktionen lokalt i Sint-Niklaas, er investering i innovation og digitalisering den bedste måde at forblive konkurrencedygtig.

Interview med Nikos miljøkoordinator

Dirk D'haese er Nikos miljøkoordinator og dybt involveret i hele processen fra begyndelsen. Dirk: "Vores miljøindsats kan i store træk tilskrives Jo De Backer, der er barnebarn af en af grundlæggerne og administrerende direktør i Niko. Takket være hans engagement har Niko altid indtaget en førende position på miljøområdet, og vi gør langt mere som virksomhed end de lovbefalede minimumskrav. Selvom det har sin pris."

Læs mere