Transformátory

Používate 12 V úsporné žiarovky? Potom budete potrebovať transformátory, ktoré prevedú 230 V na 12 V.

Pri napájaniach do 150 W môžete použiť elektronické transformátory umiestnené v blízkosti svetla. Ideálne pre stiesnené priestory. Naše elektronické transformátory sú chránené voči preťaženiu, prehriatiu a vyskratovaniu.

Pri napájaniach do 400 W sú najlepšou možnosťou feromagnetické transformátory. Tie môžete umiestniť aj ďalej od svetla. Ideálne pre veľké priestory.

list 0
Obľúbené