! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

h1>Zásady používania súborov cookie

Verzia 2.0, platná od 1. marec 2018

1. Webová stránka, ktorú ste navštívili alebo aplikácia/softvér, ktorý používate, pracuje so súbormi cookie a/alebo s ekvivalentnými technológiami, ktoré ukladajú alebo zbierajú informácie vo vašom počítači, tablete, smartfóne alebo inom hardvéri (ďalej len vaše „zariadenie“). Kvôli zjednodušeniu nazývame súbory cookie a ekvivalentné technológie ďalej len „súbory cookie“..

2. Ak si naďalej prehliadate našu webovú stránku bez toho, aby ste si upravili nastavenia súborov cookie, ak kliknete na „OK“ na našom baneri informujúcom o používaní súborov cookie, alebo ak naďalej používate aplikáciu/softvér, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie. Súhlas s používaním súborov cookie neporušuje vaše práva, ktoré upravujú prípadné príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Ak použitie súborov cookie zahŕňa spracovanie osobných údajov, vzťahujú sa na ne naše zásady ochrany súkromia.

3. Súbory cookie zahŕňajú všetky technológie, ktoré prostredníctvom ukladania alebo načítania informácií z vášho zariadenia, umožňujú rozpoznať vaše zariadenie počas návštevy webovej stránky alebo počas použitia vášho zariadenia (tzv. dočasné súbory cookie), alebo umožňujú rozpoznať vaše zariadenie pri neskorších, opakovaných návštevách webovej stránky, resp. pri neskoršom, opakovanom použití aplikácie/softvéru (tzv. trvalé súbory cookie).

4. Existujú rôzne typy súborov cookie:

 • Dočasné súbory cookie: súbory, ktoré sú po zatvorení prehliadača, aplikácie alebo softvéru odstránené. Uchovávajú sa len po dobu trvania jednej relácie.
 • Trvalé súbory cookie: súbory, ktoré ostávajú uložené vo vašom zariadení určitú dobu (v rozpätí od 1 hodiny až po niekoľko dní/mesiacov).
 • Vlastné súbory cookie: súbory umiestnené webovou stránkou, ktorú ste navštívili alebo dodávateľom/autorom aplikácie/softvéru.
 • Súbory cookie tretích strán: súbory, ktoré sú umiestnené webovými stránkami spadajúcimi pod inú doménu ako webová stránka, ktorú ste navštívili, alebo sú umiestnené inou stranou, než je dodávateľ/autor aplikácie/softvéru.

5. Stránka, ktorú ste navštívili a/alebo aplikácia/softvér, ktorý používate, pracujú s nižšie uvedenými typmi súborov cookie:

 • Súbory cookie pre vypĺňanie webových formulárov (vlastné a trvalé súbory cookie): súbory, ktoré si pamätajú údaje poskytnuté používateľom prostredníctvom online formulárov zložených z viacerých strán.
 • Overovacie súbory cookie (vlastné a trvalé súbory cookie): súbory umožňujúce identifikáciu osôb na prihlasovacie účely.
 • Bezpečnostné súbory cookie (vlastné a trvalé súbory cookie): súbory zvyšujúce bezpečnosť služieb využívaných používateľom. Zahŕňajú okrem iného technológie zabraňujúce zneužitiu a súbory cookie zaznamenávajúce rôzne neúspešné pokusy o prihlásenie.
 • Funkčné súbory cookie na úpravu užívateľského rozhrania (vlastné a trvalé): súbory, ktoré ukladajú preferencie používateľa (napr. jazyk).
 • Analytické súbory cookie (vlastné a trvalé): súbory, ktoré okrem iného merajú, ako používatelia využívajú webovú stránku alebo určitý produkt/službu.
 • Google analytics (súbory tretích strán): súbory, ktoré merajú okrem iného, ako sa používajú naše produkty a služby spoločnosti Niko.
 • Súbory cookie sociálnych sietí: ak sa rozhodnete pre interakciu prostredníctvom funkcie „social plugin“, sledujú tieto súbory vaše správanie pri návšteve rôznych webových stránok.

6. Inštaláciu súborov cookie môžete odmietnuť, no v takom prípade nebudú niektoré časti našej webovej stránky alebo vašej aplikácie/softvéru fungovať, resp. nebudú fungovať optimálnym spôsobom (budú menej prispôsobené vaším preferenciám a potrebám a používanie stránky bude menej pohodlné).

7. Ak si neželáte ukladanie súborov cookie vo vašom zariadení, môžete upraviť nastavenia vášho prehliadača, softvéru alebo aplikácie tak, aby boli súbory cookie štandardne blokované. Uložené súbory cookie môžete odstrániť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Informácie o blokovaní a odstraňovaní súborov cookie nájdete na nasledujúcich webových stránkach: