! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Po reštartovaní alebo vypnutí sa smart hub dokáže pripojiť iba na viditeľnú sieť wifi. Nastavte svoju sieť wifi (SSID) tak, aby bola viditeľná. Smart hub by sa potom mal automaticky znovu pripojiť na sieť wifi po niekoľkých minútach.

 • Pri používaní aplikácie Niko Home Control II na funkcie vstupových systémov sa môže stať, že nebudete môcť prijímať niektoré alebo aj všetky hovory na svojom smartfóne.

 • Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje zacvakávací mechanizmus. Prosím, skontrolujte, či bezpečnostná skrutka je riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok d v návode; skrutka však musí byť otočená úplne doprava (úplne zasunutá), aby bolo možné namontovať displej pred jeho zaistením otočením skrutky doľava (max. 4 otočenia)).

 • Kolíky môžu byť poškodené, ak bol displej namontovaný nesprávnym spôsobom na montážnu konzolu. Dávajte si pozor pri nasadení displeja na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (1 a). Až potom môžete zacvaknúť spodnú časť displeja do montážnej konzoly (2).

 • Uistite sa, že pri pripájaní zariadenia Digital black k systému Niko Home Control postupujete správne.

 • Žiaľ, mesh router Netgear Orbi RBR50 nie je kompatibilný so zariadením Digital black. Ostatné routery Netgear Orbi tento problém nemajú.

 • Zariadenie Digital black 24 V má rovnaké funkcie ako termostat Niko Home Control (550-1305x). Preto sa programovací softvér Niko Home Control programuje podobným spôsobom ako termostat Niko Home Control.

 • Ani jeden z uvedených nástrojov nebráni súčasnému programovaniu vášho systému Niko Home Control. Na programovanie vášho systému však odporúčame použiť súčasne iba jeden nástroj.

 • Áno, zariadenie Digital black 24 V je kompatibilné s oboma systémami Niko Home Control (pre tradičnú kabeláž aj pre zbernicovú kabeláž).

 • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti. Spoločnosť Niko pracuje na aktualizácii, aby sa táto funkcia sprístupnila čo najskôr.

 • Aplikácia Niko Home zobrazuje nesprávnu hodnotu (21,5 °C), ale zariadenie Digital black túto hodnotu neuplatňuje. O tomto probléme vieme a bude čoskoro vyriešený.

 • S najnovšou verziou aplikácie Niko Home môžete nakonfigurovať zariadenie Digital black. Na konfiguráciu tohto zariadenia potrebuje aplikácia prístup k vašej polohe. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie a skúste aplikáciu nainštalovať znova.

 • Nie. Dotyková obrazovka, rozvádzačové moduly, ovládače a všetok ďalší hardvér sa nemení.

 • Teoreticky môžete. Dôrazne však odporúčame, aby ste prešli na Niko Home Control II. Nastavenie Niko Home Control II je rýchlejšie a jednoduchšie a odteraz budeme vyvíjať nové funkcie pre túto novú platformu.

 • Nie, toto sa nevyžaduje. Vaši zákazníci môžu naďalej používať svoju existujúcu inštaláciu Niko Home Control 1.x.

 • Áno. Modul Niko Home Control II – Step Up bude k dispozícii na našej e-learningovej platforme od 2. októbra.

 • Áno. Za predpokladu, že inštalácia neobsahuje žiaden z nasledujúcich komponentov: modul prvej generácie ( 550-00001 ), IP rozhranie ( 550-00508 ), bránu ( 550-00580 ), rozhranie Nikobus ( 550-00505 ), dotykovú obrazovku prvej generácie ( 550-20100 )

 • Nastavenie vašich zariadení je teraz rýchlejšie a jednoduchšie. Systém Niko Home Control II je tiež inteligentnejší, vďaka čomu vytvára pridanú hodnotu pre vašich zákazníkov.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.