! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Udržateľné podnikanie spoločnosti Niko.

Od ekologického zmýšľania k zmýšľaniu udržateľného podniku

Spoločnosť Niko už od roku 2001 kladie veľký dôraz na ekologické smerovanie. Aktívne vyhľadávame riešenia, ktoré v maximálnej možnej miere znižujú ekologický dopad našich produktov.

Na zefektívnenie nášho úsilia v oblasti životného prostredia využívame Environmentálnu chartu VOKA. Takto si každý rok zadefinujeme ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Nezávislá komisia potom skontroluje, či sa ich aj držíme. Zatiaľ sme každý rok uspeli, a to už 20 rokov za sebou a každý rok si nastavíme latku o čosi vyššie.

V súlade s SDGs

V roku 2018 sme prešli z Environmentálnej charty VOKA na ich Chartu udržateľného podnikania, ktorá bola inšpirovaná Cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDGs). Tieto ciele udržateľného rozvoja sú mierkou pre udržateľný rozvoj, podľa ktorej si spoločnosti, ako aj vlády a občania po celom svete, môžu zmerať svoju vlastnú mieru udržateľnosti. Pokrývajú 5 základných oblastí. Po anglicky 5 Ps: planet, people, prosperity, peace & partnership (planéta, ľudia, blahobyt, mier a partnerstvo). Čiže už prenikli omnoho hlbšie ako len do ekológie.

Čo zdôrazňuje politika udržateľnosti v spoločnosti Niko?

 

SDG 1 – Žiadna chudoba

A to akákoľvek chudoba v akejkoľvek podobe kdekoľvek

SDG 2 – Žiaden hlad

Ukončiť hladovanie a zabezpečiť potraviny a kvalitnejšiu výživu a presadzovať udržateľné poľnohospodárstvo

SDG 3 – Zdravie a blahobyt

Zabezpečiť zdravý život a presadzovať blahobyt pre všetkých a v každom veku

SDG 4 – Kvalitné vzdelávanie

Zabezpečiť prístupné a spravodlivé vzdelávanie a presadzovať celoživotné možnosti vzdelávania pre všetkých

SDG 5 – Rodová rovnosť

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť všetky ženy a dievčatá

SDG 6 – Čistá voda a hygienické prostredie

Zabezpečiť dostupnosť a udržateľné spravovanie vody a hygienické prostredie pre všetkých

SDG 7 – Cenovo dostupná a čistá energia

Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

SDG 8 – Dôstojné zamestnanie a ekonomický rast

Presadzovať udržateľný, prístupný a udržateľný ekonomický rast, plné a produktívne dôstojné zamestnanie pre všetkých

SDG 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vybudovať odolnú infraštruktúru, presadzovať prístupnú a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie

SDG 10 – Odstrániť nerovnosť

Odstrániť nerovnosť v krajine a v rámci rôznych krajín

SDG 11 – Udržateľné mestá a komunity

Zabezpečiť, aby mestá a ľudské sídla boli prístupné, bezpečné, odolné a udržateľné

SDG 12 – Zodpovedná spotreba a produkcia

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné modely

SDG 13 – Klimatické zmeny

Bezodkladne prijať kroky, ktoré zabránia klimatickým zmenám a ich dôsledkom

SDG 14 – Život pod vodou

Chrániť a udržateľne využívať oceány, moria a morské a prímorské zdroje

SDG 15 – Život na pevnine

Ochraňovať, obnovovať a presadzovať udržateľné využitie pevninských ekosystémov, udržateľne spravovať lesy, zabrániť stratám na biodiverzite

SDG 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Presadzovať mierumilovné a prístupné spoločnosti pre udržateľný rozvoj

SDG 17 – Partnerstvá pre dané ciele

Posilniť prostriedky na implementáciu a revitalizovanie globálnych partnerstiev pre udržateľný rozvoj

Niekoľko podnetov na výslní:

Ekodizajn

Spoločnosť Niko vynakladá veľké úsilie, aby boli dôsledky jej priemyselných činností na životné prostredie čo najmenšie. Aby to splnila, ide aj do extrémov. Niko sa neobmedzuje len na recykláciu svojho výrobného odpadu, ale znižuje tiež svoj vplyv na životné prostredie od začiatku procesu navrhovania produktu. To je to, čo sa nazýva „ekodizajn“.

Vyhlásenie RoHS je zahrnuté v samostatnom vyhlásení CE o produkte. Môžete si tiež stiahnuť naše vyhlásenia REACH.

Spoločnosť Niko zastáva väčšiu diverzitu v rámci náborov

Spoločnosť Niko je hrdá, že môže byť medzi prvými signatármi novej charty rôznorodosti. Táto charta je formálna deklarácia pre rozšírenie náboru bez ohľadu na farbu pleti, pôvod, vek alebo sexuálnu orientáciu. Viac ako 50 spoločností v regióne Antverpy-Waasland sa takisto pridali k tejto iniciatíve VOKA.

Táto charta uznáva, že rôznorodosť nie je len pekná ale nenahraditeľná pre podnikajúce spoločnosti, a že je to nevyhnutný predpoklad pre udržateľný rast a inovácie. Bart Vanderkerken, podpredseda spoločnosti Niko pre ľudské zdroje, potvrdil, že spoločnosti Niko s radosťou prijíma ľudí bez ohľadu na pôvod.

Ekologické alternatívy k nebezpečným látkam

Spoločnosť Niko od roku 2017 pracuje s firmou Eco-Point, ktorá vyvíja alternatívy z bioproduktov, ktoré majú nahradiť údržbu a čistiace prostriedky, ktoré sú veľkou záťažou pre životné prostredie.

Našou ambíciou je vymeniť, čo najväčšie množstvo produktov, ktoré majú na obale výstražný symbol za prírodné produkty. Tieto nie sú až takou záťažou pre životné prostredie a sú zdravšie aj pre našich zamestnancov.

Najlepší filter je priamo od Matky Prírody

Škodlivé rozpúšťadlá sa uvoľňujú, keď smaltujeme rámčeky pre naše spínače. Preto sa musí vzduch pre smaltovaciu linku najprv prečistiť, až potom je možné ho vypustiť. Filter vyrobený z kôry stromu a baktérií sa preukázal ako najúčinnejší spôsob na odstraňovanie rozpúšťadiel zo vzduchu zo smaltovacej linky.

Inteligentné recyklovanie plastov

Medzi ambície spoločnosti Niko patrí opakovane používať čo najväčšie množstvo plastov v rámci výrobných procesov.

Pri formovaní rámčekov napr. zostávajú odlievacie kanáliky. Vysokokvalitný polykarbonát sa zomelie a znovu roztaví, čo vytvorí 10 % surového materiálu pre nové rámčeky.

Niko je Továreň budúcnosti

Spoločnosť Niko sa môže už od februára 2019 nazývať továrňou budúcnosti!

Toto uznanie udeľuje technologické zoskupenie Agoria spoločnostiam, ktoré uspeli v pripravovaní ich tovární na budúcnosť. Pre spoločnosť akou je Niko, ktorá chce naďalej produkovať lokálne v meste Sint-Niklaas a investovanie do inovácií a digitalizácie je najlepší spôsob, ako si udržať konkurencieschopnosť.

Rozhovor s koordinátorom spoločnosti Niko pre environmentálne náležitosti

Dirk D’haese je koordinátor spoločnosti Niko pre environmentálne náležitosti a je riadne zapojený do celého procesu od samotného začiatku. Dirk: „Naša starostlivosť o životné prostredie je z veľkej časti dôsledok pôsobenia Jo De Backera, vnuka jedného zo zakladateľov a výkonného riaditeľ spoločnosti Niko. Vďaka jeho odhodlaniu bola spoločnosť Niko vždy v popredí, čo sa ekológie týka, a ako spoločnosť robíme toho omnoho viac, než len zákonné minimum. Aj keď sú s tým späté dodatočné náklady.“

Čítať viac