! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 2 kanály, 24 m, IP54, na zapustenú montáž, farba biela

Katalógové číslo
350-20072
Technické listy
Technické návody

Opis

Tento 2-kanálový detektor prítomnosti/neprítomnosti (360°, 10 A) je vhodný na zapustenú montáž do stropu a používa sa na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia alebo ventilácie. Detektor má kruhovú snímaciu oblasť s priemerom 24 m, ktorú je možné prispôsobiť pomocou uzatváracej clony. Na zariadení s integrovaným svetelným senzorom možno nastaviť každý kanál samostatne ako detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti. Ak sa používa ako detektor prítomnosti, osvetlenie sa automaticky zapína a vypína (keď uplynie doba oneskorenia vypnutia). Ak sa používa ako detektor neprítomnosti, osvetlenie sa musí vždy zapnúť, najprv manuálne pomocou N.O. tlačidla a po uplynutí doby oneskorenia vypnutia sa automaticky vypne. Prístroj má tiež funkciu „eko vypnutie (eco off)“, ktorá používateľovi umožňuje vypnúť osvetlenie s použitím pripojeného N.O. tlačidla bez toho, aby musel čakať na oneskorenie vypnutia. Ak osvetlenie nevypnete manuálne, vypne sa automaticky po uplynutí doby oneskorenia vypnutia. Detektor má stupeň ochrany IP54 a dva bezpotenciálové kontakty. Nastavenie sa dá vykonať manuálne na samotnom prístroji alebo pomocou diaľkového ovládania. Výrobok môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v kombinácii s maximálne desiatimi podružný detektormi.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 350-20071, 350-20079, 350-20081

Špecifikácia

Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 2 kanály, 24 m, IP54, na zapustenú montáž, farba biela.

 • Továrenské nastavenie
  • citlivosť snímača pohybu: vysoká
  • použitie: detektor prítomnosti závislý od denného svetla, automatické zapnutie/vypnutie pomocou PIR
  • tlačidlové ovládanie:

o režim: „eko vypnutie (eco off)“ (osvetlenie možno vypnúť manuálne pomocou NO tlačidla bez toho, aby bolo treba čakať na oneskorenie vypnutia)

o osvetlenie je možné zapnúť aj manuálne krátkym stlačením tlačidla. Osvetlenie sa len zapne. Osvetlenie sa zapne iba v prípade, že množstvo denného svetla v miestnosti nie je postačujúce.

o stlačením a podržaním tlačidla sa osvetlenie zapne alebo vypne na dve hodiny, bez ohľadu na zistený pohyb a nameranú úroveň osvetlenia.

- oneskorenie vypnutia, oba kanály: 10 min

- svetelná citlivosť, oba kanály: 200 luxov

Detektor je vybavený štyrmi potenciometrami a šiestimi DIP prepínačmi pre manuálne nastavovanie:

– potenciometer č. 1: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 1 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)

– potenciometer č. 2: nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 1 (2 – 60 minút)

– potenciometer č. 3: nastavenie svetelnej citlivosti pre kanál 2 (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)

– potenciometer č. 4:nastavenie oneskorenia vypnutia pre kanál 2 (2 – 60 minút) Pre správne nastavenie musí mať detektor LED indikátor pre nastavenie času a úrovne luxov 4 DIP prepínače umožňujú výber rôznych funkcií: výber medzi snímačom neprítomnosti alebo prítomnosti, funkciu „eco-off“, tlačidlo závislosti resp. nezávislosti od denného svetla. – pomocou dvoch DIP prepínačov možno citlivosť snímača zvýšiť alebo znížiť (4 úrovne citlivosti). Nastavovanie pomocou diaľkového ovládača: používateľ môže používať diaľkový ovládač na nastavenie detektora úplne podľa jeho požiadaviek (neprítomnosť, prítomnosť, úroveň luxov, možnosti tlačidiel, oneskorenie vypnutia, 4 úrovne citlivosti..)

 • Technológia detektora: PIR
 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
 • Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
 • Počet kanálov: 2 kanály
 • Intenzita svetla: 20 lux – 1000 lux, ∞
 • Oneskorenie vypnutia: pulse, 2 min – 1 h
 • Detekčný uhol: 360°
 • Oblasť snímania (PIR): ø 24 m z výšky 3 m
 • Prevádzková teplota: -5 – +50 °C
 • Montáž: zápustná montáž
 • Montážna výška: 2 – 3.4 m
 • Použitie: len na vnútorné použitie
 • Reléový kontakt: 2 x N.O. (max. 10 A), bezpotenciálový
 • Bezpotenciálový kontakt: NO, 230 V, µ10 A
 • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ = 1): 2300 W
 • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
 • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
 • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
 • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
 • Maximálny spínací prúd: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Rozmery (VxŠxH): 100 x 100 x 136.4 mm
 • Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH): 100 x 100 x 46.4 mm
 • Stupeň ochrany: IP54
 • Trieda ochrany: zariadenia triedy I
 • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )