! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Kan ik de Niko Home Control programmeersoftware en de Niko Home app gelijktijdig gebruiken om mijn Niko Home Control installatie voor traditionele bekabeling te programmeren?

Beide tools verhinderen niet dat je Nike Home Control systeem voor traditionele bekabeling gelijktijdig geprogrammeerd wordt. We raden je sterk aan om slechts één tool tegelijk te gebruiken om je systeem te programmeren.