! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Energie - Hoe kan ik mijn tariefwaarden instellen of bijwerken om mijn inzichten in euro te zien?

Met de Home app kun je zien hoeveel je algemene verbruik voor energie, gas en elektriciteit je kost in euro.

Je kunt de tariefwaarden altijd instellen of bijwerken in de Niko Home app. Wijzigingen en updates hebben enkel gevolgen voor nieuwe meetgegevens. Bestaande historische gegevens veranderen niet wanneer je nieuwe tariefwaarden instelt.

Heb je een meervoudig tarief?

Kijk op je contract / jaarlijkse factuur wat de precieze periodes zijn voor elk tarief. Die informatie heb je nodig wanneer je je tarief wil instellen in de Home app.

Feestdagen en bijzondere dagen: daar hoef je geen rekening mee te houden. We volgen het tariefplan dat algemeen geldt voor die week- of weekenddag.

Elektriciteitsverbruik:
Neem er je jaarlijkse slotfactuur bij.

Tel alle kosten, zoals energiekosten, netkosten, toeslagen, vaste kosten en heffingen, op tot een te betalen totaalbedrag.

Deel het totaalverbruik (in kWh) door het totaalbedrag dat je voor dat jaar moet betalen. Als je een meervoudig tarief hebt (zoals dag/nacht), bereken dit dan voor elke tariefperiode.

Voer het resultaat in de Home app [instellingen] in.

Elektriciteitsinjectie:

Neem er je jaarlijkse slotfactuur bij.

Gebruik alle inkomsten en specifieke injectiekosten zoals energie-injectiekosten, netkosten, toeslagen, vaste kosten en heffingen om een te ontvangen totaalbedrag te berekenen.

Deel de totale injectie (in kWh) door het totaalbedrag dat je voor dat jaar ontvangt.

Voer het resultaat in de Home app [instellingen] in.

 

Waterverbruik

Neem er je jaarlijkse slotfactuur bij.

Tel alle kosten, zoals energiekosten, netkosten, toeslagen, vaste kosten en heffingen, op tot een te betalen totaalbedrag.

Deel het totaalverbruik (in m3) door het totaalbedrag dat je voor dat jaar moet betalen.

Voer het resultaat in de Home app [instellingen] in.

Gasverbruik

Neem er je jaarlijkse slotfactuur bij.

Tel alle kosten, zoals energiekosten, netkosten, toeslagen, vaste kosten en heffingen, op tot een te betalen totaalbedrag.

Als je gasfactuur het totaalverbruik uitdrukt in kWh, kun je de volgende formule gebruiken om je verbruik in m³ te berekenen:

Op je factuur vind je terug welk soort gas je verbruikt.

Voor laagcalorisch: neem het totaal in kWh en deel dit door 10,26 voor je gasverbruik in m3.
Voor hoogcalorisch: neem het totaal in kWh en deel dit door 10,51 voor je gasverbruik in m3.

Als je het soort gas niet kent: neem het totaal in kWh en deel dit door 10,3 voor je gasverbruik in m3.

Deel het totaalverbruik (in m3) door het totaalbedrag dat je voor dat jaar moet betalen.

Voer het resultaat in de Home app [instellingen] in.