! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimmen - Wat is het belang van vermogens bij dimmers?

Elke dimmer heeft een minimaal vermogen en een maximaal toelaatbaar vermogen dewelke uitgedrukt wordt in watt (W), voor belastingen die resistief reageren, of volt-ampère (VA) voor de inductieve en capacitieve belastingen.

De totale belasting van een lichtkring, d.w.z. de vermogens van alle lichtbronnen die door de dimmer geregeld worden, moet steeds tussen de minimale en maximale belastingswaarden zitten.

Als de belasting kleiner is dan het minimaal vermogen dan kunnen de lichtbronnen knipperen of helemaal niet oplichten, of de lamp schakelt niet uit. Wanneer de belasting groter is dan het maximaal toegelaten vermogen, dan wordt warmte ontwikkeld en kan een dimmer met een thermische beveiliging de lichtkring automatisch uitschakelen.

Opmerkingen:

  • Bij ledlampen is het maximaal vermogen van een dimmer dikwijls 200 watt. Controleer echter de handleiding van de dimmer voor de juiste waarde.
  • Het maximaal toelaatbaar vermogen daalt wanneer de omgevingstemperatuur groter wordt dan 35°C. Het maximaal toelaatbaar vermogen daalt dan met 10% per temperatuurstijging van 5°C.
  • Wanneer de modulaire dimmers vlak naast elkaar worden gemonteerd in de elektrisch kast, dan mag je maar 80% van het maximaal toelaatbaar vermogen aansluiten. Een minimale tussenafstand van 20 mm is vereist om het volledige maximaal vermogen te kunnen benutten. Denk eveneens aan voldoende ventilatie in de elektrische kast. Dikwijls zijn deze afgesloten waardoor de interne temperatuur kan oplopen.
  • Bij inbouwdimmers zal het maximaal toelaatbaar vermogen dalen wanneer:
    • de inbouwdimmer 230Vac halogeenlampen regelt: -20%
    • meerdere inbouwdimmers in muurdozen naast elkaar worden geïnstalleerd: -25%
    • de inbouwdimmer gemonteerd wordt in een isolerende muur, anders dan steen (gips of hout): -15%