! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dæmpning - Jeg har DALI-belysning. Hvilke betjeningstryk kan jeg vælge?

Et DALI-armatur har intern digital lysstyring. Du skal bruge et DALI-betjeningstryk for at ændre lysintensiteten for dette armatur. Du kan vælge Niko DALI-trykinterfacet (f.eks. 350-70020), som forbindes til et Niko tryk (f.eks. 170-401x0, 170-4005x), eller Niko DALI-lysdæmper-potentiometeret (f.eks. 310-0210x). Disse betjeningstryk har ikke en integreret strømforsyning. Modulerne får strøm fra DALI-bussen, der er tilsluttet en separat strømforsyning. Hvis du har brug for en ekstern DALI-busstrømforsyning, kan du vælge en Niko modulær DALI-busstrømforsyning (f.eks. 67-710) eller en ballastformet DALI-busstrømforsyning (f.eks. 350-70985). Hvis du vil dæmpe et belysningskredsløb med et DALI-betjeningstryk via en traditionel fasestyret dæmper, har du brug for moduldæmper 65-411. For at konfigurere disse produkter skal du ikke bruge DALI-software. Indstil en af de 15 specifikke gruppeadresser via DIP-kontakter eller en broadcast-funktion (send til alle grupper).

Niko kan også hjælpe dig, hvis du vil betjene DALI-belysningskredsløbet via en DALI-bevægelsessensor. For at konfigurere disse produkter skal du bruge DALI-software. Læs det relevante produktafsnit om sensorer på www.niko.eu.