! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dæmpning - Hvad skal jeg gøre, når en LED lampe blinker eller forbliver tændt, når jeg har slukket for den? Lyskilden er tilsluttet en toleder dæmper.

En toleder dæmper får sin energiforsyning fra den tilsluttede lyskilde. Det er derfor vigtigt at bruge lamper eller belysningsarmaturer af høj kvalitet. Hvis LED lamper er af ringere kvalitet, kan der være synlige tegn:

  • -En lampe flimrer, når der ikke kommer strøm nok via lampen til dæmperen. I dette tilfælde mister dæmperen sin synkronisering, og lyskilden flimrer.
  • -Lamper forbliver tændt efter dæmperen er slukket, når der genereres lækstrøm via kapacitive effekter med lange kabler, eller hvis lyskilden tillader et flow af for meget lækstrøm. Lamper eller belysningsarmaturer med meget lav effekt kan lyse som resultat heraf, selv når dæmperen er slukket (den såkaldte 'ghosting effekt').
  Denne effekt kan afhjælpes med en lyskildestabilisator til LED lamper (f.eks. 09-016-10 eller 310-0500X). Disse komponenter skal monteres af en autoriseret installatør, parallelt over den første LED lampe i belysningskredsløbet, mellem afbryderkablet og nul-lederen. Bemærk: Når lampeflimren er forårsaget af PLC-effekter, hjælper det ikke at tilføje en lyskildestabilisator.