Prístrojový spodok pre dve koaxiálne pripojenia (TV a FM).

Opis

Mechanizmus pre 2 jednoduché koaxiálne pripojenia: jedno pre TV a druhé pre FM, s rozperkami. Symboly „TV“ a „FM“ sú nezmazateľne zaznačené vedľa vstupov. Stredový kryt vo farbe podľa vášho výberu je potrebné objednať samostatne.

Špecifikácia

Prístrojový spodok pre dve koaxiálne pripojenia (TV a FM). EDU, pripojenie TV < 1 dB (5-75 Mhz a 125-860 Mhz), pripojenie FM < 3 dB (88-108 Mhz). V súlade s normami DIN45325 a IEC 60169-2, vhodné pre Ø 9,5 mm zástrčky. Kontakty sú chránené pomocou súvislého kovového krytu. Koaxiálny kábel je pripojený v zadnej časti mechanizmu. Dve šípky a dĺžka odblankovania sú uvedené na zadnej strane prístrojového spodku a majú pomôcť pri inštalácii. Šípka smerujúca nadol ukazuje, kde má byť vložený koaxiálny kábel. Koaxiálny kábel je priskrutkovaný so skrutkou s kombinovanou hlavou (krížový skrutkovač 1 mm). Odľahčenie ťahu je pripevnené pomocou permanentnej skrutky s kombinovanou hlavou (krížový skrutkovač 1 mm). Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.

  • Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP41.
  • Hĺbka zapustenia: 29,5 mm
  • Certifikácia: CE

Select related articles, variants or accessories below.

Súvisiace výrobky

list 0
Obľúbené