! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Zásady používania súborov cookie

Verzia 3.0, platná od 25 mája 2020

Tento dokument obsahuje zásady používania súborov cookie spoločnosti Niko NV so sídlom na adrese Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, identifikačné číslo organizácie 0405.045.670, telefónne číslo +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20.

 1. Webová stránka, ktorú ste navštívili alebo aplikácia/softvér, ktorý používate, pracuje so súbormi cookie a/alebo s ekvivalentnými technológiami, ktoré ukladajú alebo zbierajú informácie vo vašom počítači, tablete, smartfóne alebo inom hardvéri (ďalej len vaše „zariadenie“). Kvôli zjednodušeniu nazývame súbory cookie a ekvivalentné technológie ďalej len „súbory cookie“.
  Tieto zásady objasňujú, akým spôsobom používa naša spoločnosť súbory cookie. Tieto zásady nemajú vplyv na vaše práva, ktoré prípadne upravujú príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Eventuálne spracovanie osobných údajov v rámci používania súborov cookie prebieha v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia.

 2. Súbory cookie zahŕňajú všetky technológie, ktoré prostredníctvom ukladania alebo načítania informácií z vášho zariadenia, umožňujú rozpoznať vaše zariadenie počas návštevy webovej stránky alebo počas použitia vášho zariadenia (tzv. dočasné súbory cookie), alebo umožňujú rozpoznať vaše zariadenie pri neskorších, opakovaných návštevách webovej stránky, resp. pri neskoršom, opakovanom použití aplikácie/softvéru (tzv. trvalé súbory cookie).

 3. Existujú rôzne typy súborov cookie:
  • Dočasné súbory cookie: súbory cookie, ktoré sú po zatvorení prehliadača, aplikácie alebo softvéru odstránené. Uchovávajú sa len po dobu trvania jednej relácie.
  • Trvalé súbory cookie: súbory cookie, ktoré ostávajú uložené vo vašom zariadení určitú dobu (v rozpätí od 1 hodiny až po niekoľko dní/mesiacov).
  • Vlastné súbory cookie: súbory cookie umiestnené webovou stránkou, ktorú ste navštívili alebo dodávateľom/autorom aplikácie/softvéru.
  • Súbory cookie tretích strán: súbory cookie, ktoré sú umiestnené webovými stránkami spadajúcimi pod inú doménu ako webová stránka, ktorú ste navštívili, alebo sú umiestnené inou stranou, než je dodávateľ/autor aplikácie/softvéru, a ktoré môžu spracúvať vaše údaje aj na vlastné účely. Informácie o súboroch cookie tretích strán nájdete v zásadách ochrany súkromia a zásadách používania súborov cookie daných tretích strán. Upozornenie: naša spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah týchto zásad ani na obsah súborov cookie tretích strán.

 4. Stránka, ktorú ste navštívili a/alebo aplikácia/softvér, ktorý používate, pracujú s nižšie uvedenými typmi súborov cookie:
    
  • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, ako je navigácia po stránke. Bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka správne fungovať.

  Názov súboru cookie

  Poskytovateľ

  Doba platnosti

  Cieľ

  Niko-NikoEu#Consent

  niko.eu

  1 rok

  Poskytuje informácie o tom, či návštevník stránky súhlasil s používaním všeobecných súborov cookie.

  Niko-NikoEu#Functional

  niko.eu

  1 rok

  Poskytuje informácie o tom, či návštevník stránky súhlasil s používaním funkčných súborov cookie.

  Niko-NikoEu#Analytics

  niko.eu

  1 rok

  Poskytuje informácie o tom, či návštevník stránky súhlasil s používaním analytických súborov cookie.

  Niko-NikoEu#PrivacyIntrusive

  niko.eu

  1 rok

  Poskytuje informácie o tom, či návštevník stránky súhlasil s používaním súborov cookie umožňujúcich jeho identifikáciu.

  niko-nikoeu#lang

  niko.eu

  1 rok

  Ukladá jazyk zvolený návštevníkom webovej stránky spoločnosti Niko.

  niko-nikoeu#dlw_usr_id

  niko.eu

  1 rok

  Súbor cookie umožňujúci uloženie niektorých zašifrovaných údajov opoužívateľovi.

  nkds-favorites

  niko.eu

  1 rok

  Ukladá obľúbené výrobky označené používateľom na webovej stránke spoločnosti Niko.

  ASP.NET_SessionId

  niko.eu

  Relácia

  Súbor cookie umožňujúci uloženie identifikátora relácie používateľa.

  __RequestVerificationToken

  niko.eu

  Relácia

  Bezpečnostné opatrenie. Mechanizmus používaný platformou .Net na overenie, či požiadavka skutočne pochádza od zadávateľa požiadavky.

  __CSRFCOOKIE

  niko.eu

  Relácia

  Bezpečnostné opatrenie.
  Tento súbor cookie sa používa napredchádzanie útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF).

  .SecurityShield.SecurityShieldCookie

  niko.eu

  8 hodín

   

  Bezpečnostné opatrenie.
  Tento súbor cookie sa používa na účely zaistenia bezpečnosti webovej stránky. Nie je aktívny voverejnom prostredí.

  cuvid

  Tretia strana

  2 roky

  Tento súbor cookie používa služba ClickDimensions na identifikáciu jedinečných návštevníkov a aktualizuje sa pri každom zobrazení stránky. Viac informácií o politike ochrany súkromia apolitike používania súborov cookie spoločnosti ClickDimensions nájdete tu: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

  cuvon

  Tretia strana

  30 minút

  Tento súbor cookie používa služba ClickDimensions na identifikáciu poslednej stránky zobrazenej návštevníkom. Viac informácií o politike ochrany súkromia a politike používania súborov cookie spoločnosti ClickDimensions nájdete tu: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

   

  • Štatistické súbory cookie: súbory cookie, ktoré merajú okrem iného, ako funguje webová stránka, a akým spôsobom ju návštevníci používajú.

  Názov súboru cookie

  Poskytovateľ

  Doba platnosti

  Cieľ

  _gid

  niko.eu

  1 deň

  Identifikátor služby Google používaný spoločnosťou Google pre rozličné platformy.

  _gat_UA-130731241-1

  niko.eu

  1 minúta

  Ide o vzorový súbor cookie nastavený službou Google Analytics, kde vzorový prvok názvu obsahuje unikátne identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, na ktorú sa vzťahuje. Podobá sa na súbor cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokou návštevnosťou.

  _ga

  niko.eu

  2 roky

  Súbor cookie používaný službou Google Analytics.

  ai_session

  niko.eu

  30 minút

  Názov tohto súboru cookie súvisí so softvérom Application Insights spoločnosti Microsoft, ktorý zhromažďuje štatistické a telemetrické údaje v súvislosti s aplikáciami vytvorenými na cloudovej platforme Azure. Ide o jedinečný anonymný súbor cookie, ktorý slúži na identifikáciu relácie.

  ai_user

  niko.eu

  1 rok

  Názov tohto súboru cookie súvisí so softvérom Application Insights spoločnosti Microsoft, ktorý zhromažďuje štatistické a telemetrické údaje v súvislosti s aplikáciami vytvorenými na cloudovej platforme Azure. Ide o jedinečný súbor cookie slúžiaci na identifikáciu používateľov, pomocou ktorého je možné spočítať používateľov, ktorí mali za určité obdobie prístup k aplikácii.

  GPS

  Tretia strana

  30 minút

  Tento súbor cookie umiestňuje platforma YouTube aslúži na zaznamenávanie jedinečného identifikátora, prostredníctvom ktorého sleduje používateľov nazáklade ich geografickej polohy. Pravidlá ochrany súkromia a používania súborov cookie spoločnosti YouTube/Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

   

  cusid

  Tretia strana

  30 minút

  Tento súbor cookie využíva štatistický softvér spoločnosti ClickDimensions. Slúži na identifikáciu jedinečnej relácie na účely sledovania aktivity návštevníka na webovej stránke počas 30 minút. Viac informácií o politike ochrany súkromia a politike používania súborov cookie spoločnosti ClickDimensions nájdete tu: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy.

  YSC

  Tretia strana

  30 minút

  YouTube, webová stránka určená na umiestňovanie azdieľanie videí, používa súbory cookie nazhromažďovanie údajov o individuálnych návštevníkoch a na identifikáciu funkcií alebo preferencií vybraných určitými používateľmi. Pravidlá ochrany súkromia a pravidlá používania súborov cookie spoločnosti YouTube/Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

   

  • Marketing: Marketingové súbory cookie nám umožňujú individuálne prispôsobiť reklamy ponúkané online. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre individuálneho používateľa relevantné a pútavé, a vďaka tomu cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  Názov súboru cookie

  Poskytovateľ

  Doba platnosti

  Cieľ

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  niko.eu

  1 rok

  Sleduje vracajúcich sa zákazníkov na účely analýzy platformou Sitecore. Umožňuje napríklad zbierať kontaktné údaje a vypĺňané formuláre, ale aj uchovávanie analýz v rámci platformy Sitecore.

  _gcl_au

   

  niko.eu

  3 mesiace

  Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na analýzu interakcií používateľov swebovou stránkou.

  mf_[website-id]

  niko.eu

  session

  Súbor cookie obsahuje informácie o aktuálnej relácii, ale neobsahuje žiadne informácie, ktoré by mohli návštevníka identifikovať. Tento súbor cookie sa vymaže po skončení relácie, čo znamená, že používateľ opustí webovú stránku.

  mf_user

  niko.eu

  3 mesiace

  Súbor cookie služby Mouseflow. Slúži na vytváranie tzv. teplotných máp (heatmaps) reflektujúcich používanie webovej stránky. Tento dočasný súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je daný návštevník zahrnutý dovzorky, ktorá sa používa na generovanie zúžení (funnels).

  IDE

  Tretia strana

  1 rok

  Google DoubleClick zbiera informácie oreklamách, ktoré sa vám zobrazili, predtým ako ste navštívili našu webovú stránku. To umožňuje individualizované zobrazovanie reklám. Pravidlá ochrany súkromia a pravidlá používania súborov cookie spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

  VISITOR_INFO1_LIVE

  Tretia strana

  5 mesiacov

  Tento súbor cookie umiestňuje platforma YouTube a používa sa na sledovanie informácií o videách používaných na našej webovej stránke. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti YouTube/Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

   fbevents.js  Tretia strana  2 mesiacov Tento súbor cookie umiestňuje Facebook. Umožňuje spoločnosti Niko merať, optimalizovať a budovať publikum pre reklamné kampane na Facebooku, aby zaistila, že reklamu uvidia používatelia, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že ich takáto reklama zaujme, analýzou obsahu, ktorý si používateľ prezeral a interagoval s ním na webovej stránke Niko.

  Predvoľby facebooku môžete spravovať tu: https://www.facebook.com/ads/preferences a ďalšie informácie o spracovaní údajov pre Page Insights nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
   Sharethis  Tretia strana  cfr Sharethis https://sharethis.com/privacy/

   

 5. Inštaláciu súborov cookie môžete odmietnuť, no v takom prípade nebudú niektoré časti našej webovej stránky alebo vašej aplikácie/softvéru fungovať, resp. nebudú fungovať optimálnym spôsobom (budú menej prispôsobené vašim preferenciám a potrebám a používanie stránky bude menej pohodlné).

   

 6. Tak ako sa uvádza v bode 2 týchto zásad používania súborov cookie, niektoré súbory cookie sa odstránia po zatvorení vášho prehliadača (dočasné súbory cookie) a iné súbory cookie ostávajú uložené vo vašom zariadení, kým nevyprší ich platnosť, alebo kým ich neodstránite zo svojej vyrovnávacej pamäti (trvalé súbory cookie).

Ak chcete vymazať súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, vyhľadajte v sekcii pomoci a podpory svojho internetového prehliadača pokyny na identifikáciu súboru alebo adresára, kde sú súbory cookie uložené. Funkcia pomocníka na paneli nástrojov väčšiny prehliadačov obsahuje aj informácie o tom, ako môžete zabrániť tomu, aby váš prehliadač prijímal nové súbory cookie, ako vás má prehliadač upozorniť na prijatie nového súboru cookie, alebo ako dezaktivovať všetky prijaté súbory cookie. Ak sa zmenia vaše preferencie a určité súbory cookie si prajete napriek predchádzajúcemu prijatiu odstrániť, odporúčame vám, aby ste ich pre úplnosť vymazali zo svojho počítača.

Upozorňujeme, že v dôsledku odstránenia našich súborov cookie alebo zakázania budúcich súborov cookie môžete stratiť prístup k určitým oblastiam alebo funkciám našej webovej stránky.