! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - MAC adresa a sériové číslo SN sú dve samostatné čísla, no v Niko Partner Programme môžem zadať len jedno. Čo mám robiť?

Spojte obe čísla do jedného bez medzier a interpunkčných znamieno

Príklad:

  • MAC adresa je 00:11:22:AB:CD:EF

  • Sériové číslo je 0123456789

Zadajte kód registrácie 001122ABCDEF0123456789