! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi po registrácii?

"Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

Niko podstupuje pravidelné bezpečnostné kontroly a kontroly na ochranu údajov s cieľom preukázať výnimočnosť našich produktov a procesov. Vďaka našim pracovným postupom vieme akékoľvek zlepšenia zaviesť do našej práce. Neustále sledujeme a implementujeme nové právne predpisy a našim cieľom je byť pred nimi vždy o krok vpred.

Chceme, aby ste sa doma cítili bezpečne aj vďaka riešeniam od spoločnosti Niko.