! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Aktualizácia softvéru pre Niko videovrátnika

Dátum: 4.4.2023

Je k dispozícii nová aktualizácia softvéru pre 2-vodičový IP vstupový systém a aplikáciu Niko Access Control.

Ako vykonať aktualizáciu?

 • Aktualizáciu systému musíte vykonať manuálne. To môžete urobiť dvomi spôsobmi: 

  • buď prostredníctvom dotykovej obrazovky: prejdite do ponuky Menu > Nastavenia > Aktualizácia > Spustiť aktualizáciu 
  • alebo prostredníctvom aplikácie: prejdite do ponuky Nastavenia > Aktualizácia 

  Upozornenie! Systém môžete aktualizovať iba raz. To znamená, že ho môžete aktualizovať buď prostredníctvom dotykovej obrazovky, alebo aplikácie. Nemusíte použiť oba spôsoby. 

 • Aktualizovanie aplikácie sa na smartfóne často vykoná automaticky. Ak sa tak nestane, môžete aktualizáciu spustiť prostredníctvom obchodu s aplikáciami.

  Svoju verziu si môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom: Menu > Informácie > Informácie o systéme. Najnovšia verzia systému je build 230318 a pre aplikáciu v2.0

Čo je nové?

 • Nová verzia vám umožní prezerať si snímky návštevníkov prostredníctvom histórie hovorov priamo v aplikácii, aj keď nie ste doma. Okrem toho môžete prostredníctvom aplikácie kedykoľvek vymazať históriu hovorov.

 • Pri používaní funkcie „pozrieť von“ môžete teraz rozhodnúť, či zapnete zvuk, a to rovnako pri používaní cez aplikáciu alebo vnútornú dotykovú obrazovku.

 • Odteraz máte na výber nové zvonenie (klasický zvonček) a môžete upraviť hlasitosť a nastavenia mikrofónu aj pre reproduktor vonkajšej jednotky.

 • Môžete používať až 6 rôznych dverových zámkov. Každému môžete priradiť jedinečný názov a všetky môžete otvoriť prostredníctvom mobilného telefónu a vnútornej obrazovky. Aby ste mali istotu, že žiadny zámok neotvoríte omylom, pri každom otváraní zámku sa zobrazí vyskakovacie okno s potvrdením, že chcete zámok otvoriť. Môžete takisto nastaviť, ako dlho zostane dverový zámok otvorený (max. 60 sekúnd).

 • Prostredníctvom jedného e-mailového účtu môžete ovládať viaceré vstupové systémy. Táto funkcia vám umožní prepínať medzi vstupovými systémami na rôznych miestach len prostredníctvom aplikácie (napr. medzi domom a kanceláriou). Vy sa už nemusíte odhlasovať a prihlasovať sa na ďalší účet.

 • Upravte nastavenia pre podsvietenie menovky. Pomocou nastavení v aplikácii môžete vypnúť podsvietenie menovky počas dňa. Môžete si tiež vybrať, či chcete nastaviť podsvietenie v závislosti od svetla nameraného kamerou alebo v závislosti od času východu a západu slnka.

Nová a aktualizovaná verzia softvéru bude dostupná pre nasledujúce systémy: Android 9, 10, 11, 12& 13; a iOS 12, 13, 14, 15 a 16.  

Aktualizácia aplikácie je dostupná v obchodoch s aplikáciami