! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Nové KNX detektory od spoločnosti Niko

Či už užívatelia alebo spoločnosti, všetci chceme väčšiu flexibilitu a pohodlie, čo sa týka riadenia osvetlenia a vstupových systémov. Toto je možné iba vtedy, keď pripojíte a monitorujete zariadenia, ktoré potom ovládate pomocou systému automatizácie nastaveného v zrozumiteľnom jazyku.

Na základe komunikácie a výstupov z trhu spoločnosť Niko úplne nanovo skoncipovala kompletný produktový rad detektorov KNX, aby uľahčila robotu každej zúčastnenej strane. Odteraz úplne postačia iba štyri produkty, ktoré splnia všetky trhové požiadavky, čo výrazne uľahčí výber detektorov pohybu a prítomnosti.

Niko KNX Detectors

IEC úroveň kvality v rámci výkonnosti detektorov

Spoločnosť Niko je jedna z prvých, ktorá meria výkonnosť svojich detektorov podľa normy EN/IEC63180:2020. Tento test sa čoskoro stane smerodajným štandardom pre celé odvetvie. Pomocou robota sa simuluje ľudské telo, aby sa maximalizovala presnosť meraní. Táto norma takisto špecifikuje ako nastaviť oblasť snímania tak, aby ju dokázali rozpoznať a použiť napr. aj iné produkty, ktoré sú kompatibilné s normou IEC 63180.

Komerčná podpora pre odborníkov

Volajte +421 2 6382 5155
(každý pracovný deň počas úradných hodín)

Alebo nám pošlite e-mail

Leták k detektorom KNX

Máte záujem o leták k detektorom KNX?