! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modulárny napájací zdroj DALI a 24 VDc

Katalógové číslo
67-710
Technické listy
Technické návody

Opis

Napájací zdroj DALI je vždy pripojený k zbernici. Cez ALI zbernicu môže prechádzať maximálny prúd o hodnote 250mA. Tento modulárny napájací zdroj má elektronický ochranu proti nadprúdu, skratu a prehriatiu. Červené LED udávajú stav ochrany a zelená LED udávaj napätie napájacieho zdroja. Chcete tento napájací zdroj od spoločnosti Niko pripojiť na komponenty od iných výrobco? Potom nie je automaticky možné zaistiť bezpečné nízke napätie. Takisto môžete použiť napájací zdroj pre iné systémy za predpokladu, že majú rovnaké špecifikácie ako systém DALI.

Špecifikácia

Modulárny napájací zdroj DALI a 24 VDc.

  • Popis: Modulárny nízkonapäťový zdroj napájania pre DALI zbernicu vybavený elektronickou skratovou ochranou. Menovitý prúd 225 mA. Prúd je elektronicky obmedzený do max. hodnoty 240 mA. Zelená LED signalizuje prítomnosť 230V napájacieho napätia. DALI komponenty od niektorých výrobcov neunesú max. napätie DALI zbernice (22,5 V). Preto je možné, pomocou bočníka, obmedziť napájacie napätie modulárneho zdroja napájania na max. 16 V. Napájací zdroj taktiež automaticky prepne na 16V DC, ak je iný zdroj napájania s napätím 19 V (tolerancia 0,5 V DC) už pripojený k zbernici . Aj keď zdroj napájania poskytuje výstupné napätie vo forme SELV (bezpečné nízke napätie), DALI zbernica funguje len s pomocou ELV (veľmi nízke napätia: základná izolácia 2,5 kV). Táto špecifikácia, ktorá je vyššia ako bežná norma, umožňuje bezpečné pripojenie nástenných dosiek s plošnými spojmi alebo iných komponentov. Napájací zdroj je vybavený nasledujúcimi ochranami: proti skratu, preťaženiu a prehriatiu. Ochrana pred preťažením sa zapína od 240 mA. Ochrana je indikovaná pomocou červenej LED. V súlade s nasledovnými normami: EN 61558-1, EN 61558-2-17 a DALI v súlade s EN60929 (min. 7 V DC max. 24 V DC).
  • Vstupné napätie: 207 až 253 Vac
  • Max. menovitá hodnota MCB: 6 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
  • Výstupné napätie (SEC): nastaviteľné 22,5 alebo 16 V DC
  • Bezpečnostné opatrenia: chránené proti prehriatiu, preťaženiu a skratu
  • Rozmery DIN lišty: 4U
  • Certifikácia: CE
  • Závažia: 457 g

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )