! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Detektor pohybu na vnútorné použitie pre Niko Home Control.

Katalógové číslo
550-20210

Opis

Tento detektor pohybu je vhodný na vnútorné použitie. Jedným stlačením tlačidla môžete manuálne osvetlenie zapnúť alebo vypnúť. Detektor pohybu je napájaný cez inštaláciu Niko Home Control. Na použitie ako detektor pohybu, alebo ako detektor pohybu v kombinácii so svetelným čidlom.

Špecifikácia

Detektor pohybu na vnútorné použitie pre Niko Home Control. Detektor pohybu na vnútorné použitie sníma pohyblivé zdroje tepla a aktivuje alebo deaktivuje funkcie inštalácie Niko Home Control. Detektor pohybu na vnútorné použitie sníma pohyblivé zdroje tepla pomocou pasívnej infračervenej technológie (PIR). Pri snímaní pohybu, detektor pohybu aktivuje alebo deaktivuje určité funkcie inštalácie Niko Home Control. Tieto funkcie sú priradené počas programovania inštalácie a to prepojením funkcií s unikátnou adresou každého detektora pohybu. Keď osoba vstúpi do snímanej oblasti, detektor pohybu spustí predvolenú funkciu. Ak osoba opustí snímanú oblasť alebo zostane bez pohybu v oblasti (10 s od posledného nasnímaného pohybu), predvolená funkcia sa ukončí. Detektor pohybu obsahuje možnosť manuálneho režimu. V manuálnom režime sa bude detektor pohybu správať tak, ako keby neustále zaznamenával pohyb. Toto tlačidlo manuálneho režimu stlačte, ak chcete tento režim aktivovať alebo deaktivovať. Ak manuálny režim nedeaktivujete, funkcia, ktorá je priradená k detektoru pohybu zostane aktívna po dobu 4 hodín. Vnútorný detektor pohybu sa skladá z dvoch častí: snímača (1XX-55511) a prístrojového spodku (550-20210). Kovový rám sa montuje do štandardnej zapustenej montážnej krabice pomocou skrutiek. Maximálna snímacia oblasť je 8 m. Pomocou potenciometra, ktorý sa nachádza pod krytom, je možné nastaviť svetelnú citlivosť. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť. 0,5 alebo 1 mm² na pripojovaciu svorku Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Na pravej a ľavej strane je montážny rám vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé horizontálne spojenie viacerých spínačov. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 x 71 mm. Automaticky do seba zapadnú Na horizontálne spojenie prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 mm je prístrojový na spodnej strane vybavený dvoma predformovanými výstupkami. Zložením týchto výstupiek smerom nadol po dĺžke 1 mm sa jeden spodok dokonale položí na spodok pod ním, čím sa zabezpečí stredová vzdialenosť 71 mm. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.

  • Pripojovacie svorky: 2 pripojovacie svorky
  • Odporúčaná montážna výška: odporúča sa montovať do výšky od 0,9 do 1,1 m
  • Oblasť snímania (PIR): 8 až 9 m horizontálne
  • Detekčný uhol horizontálny: 180°
  • Detekčný uhol vertikálny: 60°
  • Hĺbka zapustenia: 40 mm minimálna hĺbka zapustenej montážnej krabice
  • Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • Osvetlenie môžete taktiež zapnúť alebo vypnúť ručne pomocou tlačidla na jednotke. Svetlo sa po štyroch hodinách automaticky vypne.
  • Stupeň ochrany: IP20
  • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )