! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Ekodisplej Niko Home Control

Katalógové číslo
550-13080

Opis

Ekodisplej má podsvietenú farebnú obrazovku a má tri funkcie: zobrazuje spotrebu a produkciu energie, môže aktivovať funkciu „všetko vypnúť“ a to môže spustiť funkciu simulovania prítomnosti. V závislosti od nainštalovaných počítadiel sa na displeji zobrazuje spotreba a produkcia elektriny ako aj spotreba plynu a vody. Jedným stlačením tlačidla eco vypnete všetky svetlá a svetelné okruhy pri odchode z domu. Stlačením iného tlačidla spustíte simulovanie prítomnosti, ktorý pracuje s využitím energeticky úsporného osvetlenia. Týmto spôsobom si môžete vytvoriť ďalšie zabezpečenie s minimálnou spotrebou energie. Tento ovládací prvok sa montuje do montážnej krabice (na zapustenú montáž) vo výške 140 až 150 cm nad podlahou. Preto je najlepšie namontovať displej na miesto, kadiaľ odchádzate z domu.

Špecifikácia

Ekodisplej Niko Home Control.

 • Popis: Eko displej umožňuje používateľovi sledovať spotrebu energie a vody a prípadne aj množstvo energie vytvorenej v jeho domácnosti. Je možné ho taktiež použiť na aktivovanie eko funkcie alebo funkcie simulácie prítomnosti. Eko displej zobrazuje informácie o spotrebe elektrickej energie, plynu a vody ako aj množstvo vyprodukovanej energie v domácnosti. Typ zobrazených informácií závisí od typu nainštalovaných meračov. Merač spotreby elektriny meria spotrebu elektrickej energie alebo jej výrobu. Počítadlo impulzov meria spotrebu elektrickej energie, plynu a vody. Aktuálna spotreba elektrickej energie je vyjadrená vo W alebo kW, pričom spotreba plynu je vyjadrená v m³. Naspodu je zobrazená celková spotreba energie za daný týždeň vyjadrená v EUR alebo GBP. Eko funkcia sa vzťahuje na všetky svetlá a pripojené okruhy, ktoré si používateľ želá vypnúť, keď odchádza z domu. Pri programovaní inštalácie môžete určiť výstupy, ktoré majú byť v tejto funkcii zahrnuté. Pre aktiváciu funkcie eko stlačte eko tlačidlo. Zníženie spotreby energie sa prejaví okamžite. Simulácia prítomnosti umožňuje používateľovi aktivovať automatické zapínanie svetiel v určenom čase. Následne sa zdá akoby sa niekto nachádzal doma. Pri programovaní inštalácie sa môžete sami rozhodnúť, ktoré svetlá by mali byť zahrnuté do funkcie simulácie prítomnosti, ako, a aj kedy sa majú zapínať a ako dlho majú byť zapnuté. Pre aktiváciu funkcie simulácie prítomnosti stlačte tlačidlo simulácie prítomnosti. Eko displej montujte:
 • na miesto s priamym slnečným svetlom.
 • vedľa dverí, ktoré sa najčastejšie používajú pri odchode z domu.

Ovládače s displejom sú integrované na kovovom ráme.

 • týždenná spotreba energie v EUR alebo GBP
 • v súlade s IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 a EN 50090-2-3
 • Typ obrazovky: podsvietený farebný displej s rozmermi 45 x 45 x 32 (VxŠxH)
 • Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • Montážny rám
  • 1 mm hrubý kov
  • zo všetkých strán pozinkovaný po orezaní, dokonca aj na rezných hranách
  • so 4 drážkami, 7 mm otvor pro skrutku
  • so 4 otvormi (označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm pre montáž na panel
 • Spôsob pripevnenia
  • pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm)
  • hĺbka uchytenia rozperky: 31 mm
  • rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
 • Stredová vzdialenosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž jedného alebo viacerých mechanizmov pomocou označenia (čiara kriedou, laser atď.) stredu zapusteného rámu
  • tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 mm. Automaticky do seba zapadnú
  • zvislá stredová vzdialenosť 71 mm s použitím vopred vytvorených pier na spodnej strane, sklopením pier smerom dole po dĺžke 1 mm sa podpery navzájom podopierajú a je zaručená vzdialenosť medzi stredmi
  • na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
  • extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
 • Okrajová hrana: Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.
 • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )