! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Nastavenie scény Niko Home Control

Katalógové číslo
550-13040

Opis

Tento ovládací prvok je pripojený priamo na inštaláciu a používa sa na nastavenie a vyvolanie požadovanej scény. Scény môžu byť takisto vyvolané pomocou snímačov. Tento ovládací prvok sa montuje do montážnej krabice (na zapustenú montáž) vo výške 140 až 150 cm nad podlahou.

Špecifikácia

Nastavenie scény Niko Home Control. Ovládač nastavenia svetelných scén sa používa na výber jedného z predprogramovaných nastavení svetelných scén. Nastavenie svetelných scén je kombináciou nastavení výstupu pre osvetlenie, rolety, žalúžie, markízy atď. Nastavenia svetelných scén sú uložené počas programovacej fázy inštalácie. Softvér zahŕňa 20 piktogramov, z ktorých pre ovládač je možné zvoliť si maximálne 8. Ku každému z daných piktogramov je následne priradená jedna alebo viacero akcií, aby bolo možné vytvoriť ideálnu svetelnú scénu pre každú príležitosť. Ovládače s displejom sú integrované na kovovom ráme. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Na pravej a ľavej strane je montážny rám vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé horizontálne spojenie viacerých spínačov. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 x 71 mm. Automaticky do seba zapadnú Na horizontálne spojenie prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 mm je prístrojový na spodnej strane vybavený dvoma predformovanými výstupkami. Zložením týchto výstupiek smerom nadol po dĺžke 1 mm sa jeden spodok dokonale položí na spodok pod ním, čím sa zabezpečí stredová vzdialenosť 71 mm. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

  • Hĺbka zapustenia: 20 mm
  • Typ obrazovky: podsvietený farebný displej s rozmermi 45 x 45 x 32 (VxŠxH)
  • Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )