! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), master, jednokanálový, so zapustenou montážou. (white)

Katalógové číslo
350-20070

Opis

Tento jednokanálový detektor prítomnosti/neprítomnosti (360°, 10 A) je vhodný na zapustenú montáž do stropu a používa sa na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor má kruhovú snímaciu oblasť s priemerom 24 m, ktorú je možné prispôsobiť pomocou uzatváracej clony. Prístroj s integrovaným svetelným senzorom možno nastaviť ako detektor prítomnosti, resp. neprítomnosti. Ak sa používa ako detektor prítomnosti, osvetlenie sa automaticky zapína a vypína (keď uplynie doba oneskorenia vypnutia). Ak sa používa ako detektor neprítomnosti, osvetlenie sa musí vždy zapnúť najprv manuálne pomocou NO tlačidla a po uplynutí doby oneskorenia vypnutia sa automaticky vypne. Prístroj má tiež eko funkciu „eko vypnutie (eco off)“, ktorá používateľovi umožňuje zhasnúť s použitím pripojeného NO tlačidla bez toho, aby musel čakať na oneskorenie vypnutia. Ak osvetlenie nevypnete manuálne, vypne sa automaticky po uplynutí doby oneskorenia vypnutia. Detektor má stupeň ochrany IP54, bezpotenciálový kontakt a vyhovuje európskej smernici EN 0669-2-1 pre EMC a bezpečnosť. Nastavenie sa dá vykonať manuálne na samotnom prístroji alebo pomocou diaľkového ovládania. Výrobok môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v kombinácii s maximálne desiatimi slave detektormi.

Farba povrchovej úpravy: white.

Špecifikácia

Detektor prítomnosti (resp. neprítomnosti), 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), master, jednokanálový, so zapustenou montážou. (white). Snímaná zóna môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Továrenské nastavenie:

 • citlivosť snímača pohybu: vysoká
 • použitie: detektor prítomnosti závislý od denného svetla, automatické zapnutie/vypnutie pomocou PIR (po uplynutí času oneskorenia vypnutia)
 • tlačidlové ovládanie: o režim: „eko vypnutie (eco off)“ (osvetlenie možno vypnúť manuálne pomocou NO tlačidla bez toho, aby bolo treba čakať na oneskorenie vypnutia)

o osvetlenie je možné zapnúť aj manuálne aj v prípade, že snímač nezaregistroval žiadny pohyb (napr. tlačidlom mimo miestnosti). Osvetlenie sa zapne iba v prípade, že množstvo denného svetla v miestnosti nie je postačujúce.

o stlačením a podržaním tlačidla sa osvetlenie zapne alebo vypne na dve hodiny, bez ohľadu na zistený pohyb a nameranú úroveň osvetlenia. Po uplynutí tohto času detektor obnoví svoju normálnu prevádzku.

 • doba oneskorenia vypnutia: 10 min
 • svetelná citlivosť: 200 luxov
 • funkcia: detektor automaticky aktivuje osvetlenie, ak snímač pohybu zistí pohyb v oblasti a ak je úroveň osvetlenia nižšia ako nastavená hodnota luxov. Ak detektor prestal detegovať pohyb v snímanej oblasti, osvetlenie sa po uplynutí doby oneskorenia vypnutia automaticky vypne (ak medzitým používateľ nevypne osvetlenie manuálne).

Detektor je vybavený dvoma potenciometrami a šiestimi DIP prepínačmi pre manuálne nastavovanie:

 • potenciometer č. 1: nastavenie svetelnej citlivosti (od 20 luxov až po nezávislé od svetla)
 • potenciometer č. 2: nastavenie oneskorenia vypnutia (2 – 60 minút)
 • 4 DIP prepínače umožňujú výber rôznych funkcií: výber medzi snímačom neprítomnosti alebo prítomnosti, citlivosť detekcie, funkciu „eco-off“, tlačidlo závislosti resp. nezávislosti od denného svetla.
 • pomocou dvoch DIP prepínačov možno citlivosť snímača pohybu zvýšiť alebo znížiť. Nastavenie pomocou diaľkového ovládača: Používateľ môže pomocou diaľkového ovládania nastaviť detektor úplne podľa svojich požiadaviek.

Technické údaje

 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Počet kanálov: 1 kanál
 • Intenzita svetla: 20 lux – 1000 lux, ∞
 • Oneskorenie vypnutia: 2 min – 1 h
 • Detekčný uhol: 360 °
 • Oblasť snímania (PIR): kruhová, až do priemeru 24 m z výšky 3 m
 • Prevádzková teplota: -5 – 50 °C
 • Montáž: krabica na zapustenú montáž
 • Montážna výška: 2 – 3.5 m
 • Reléový kontakt 1: NO. (max. 10 A), citlivý na svetlo a pohyb
 • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
 • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
 • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
 • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
 • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
 • Maximálna kapacitná záťaž: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Rozmery (V x Š x H): 100 x 100 x 73.4 mm
 • Stupeň ochrany: IP54
 • Trieda ochrany: zariadenia triedy I
 • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )