! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Tento produkt je (alebo čoskoro bude) nedostupný. Nahradil sa nasledujúcim produktom:

RGB(W) RF + WiFi riadiaci modul

Katalógové číslo
340-00121

Od marec 2019 už nie je k dispozícii

Technické návody

Opis

RGB(W) RF + WiFi riadiaci modul je určený na ovládanie 12 až 36 Vdc LED pásov (spoločná anóda). V závislosti od napätia LED pásu má riadiaci modul maximálnu kapacitu 50 až 150 W na kanál. Pre 12 Vdc LED pásy je kapacita 50 W na kanál, pre 24 Vdc LED pásy je to 100 W a pre 36 Vdc LED pásy 150 W.

Riadiaci modul automaticky rozpozná, o aké LED pásy ide (RGB, RGBW alebo sa mení iba tón bielej). Pre automatické zistenie typu LED pásu musí byť tento pás dlhý minimálne 30 cm.

RGB(W) RF riadiaci modul je možné ovládať maximálne desiatimi bezdrôtovými RGB(W) nástennými ovládačmi (1XX-90001). Ak ku inštalácii pridáte viac ako desať RGB(W) nástenných ovládačov, prvý nástenný ovládač (v poradí v akom ste ich naprogramovali) bude z riadiaceho modulu vymazaný.

Každý RGB(W) nástenný ovládač môže naraz ovládať maximálne desať RGB(W) RF riadiacich modulov. V takom prípade musíte nastaviť riadiace moduly do zostavy master-podružný tak, aby všetko osvetlenie reagovalo úplne synchrónne. K jednému nástennému ovládaču môžete priradiť najviac jeden master a 4 ovládacích modulov podružných.

Frekvenčné pásmo: 868,0 - 868,6MHz

Maximum výkon: -7,45 dBm

Špecifikácia

RGB(W) RF + WiFi riadiaci modul

RGB(W) RF + WiFi riadiaci modul je určený na ovládanie 12 až 36 Vdc LED pásov (spoločná anóda). V závislosti od napätia LED pásu má riadiaci modul maximálnu kapacitu 50 až 150 W na kanál. Pre 12 Vdc LED pásy je kapacita 50 W na kanál, pre 24 Vdc LED pásy je to 100 W a pre 36 Vdc LED pásy 150 W.

Riadiaci modul automaticky rozpozná, o aké LED pásy ide (RGB, RGBW alebo sa mení iba tón bielej). Pre automatické zistenie typu LED pásu musí byť tento pás dlhý minimálne 30 cm.

RGB(W) RF riadiaci modul je možné ovládať maximálne desiatimi bezdrôtovými RGB(W) nástennými ovládačmi (1XX-90001). Ak ku inštalácii pridáte viac ako desať RGB(W) nástenných ovládačov, prvý nástenný ovládač (v poradí v akom ste ich naprogramovali) bude z riadiaceho modulu vymazaný.

Každý RGB(W) nástenný ovládač môže naraz ovládať maximálne desať RGB(W) RF riadiacich modulov. V takom prípade musíte nastaviť riadiace moduly do zostavy master-podružný tak, aby všetko osvetlenie reagovalo úplne synchrónne. K jednému nástennému ovládaču môžete priradiť najviac jeden master a 4 ovládacích modulov podružných.

Výrobok je súčasťou rádiofrekvenčného systému (RF), bezdrôtovej elektroinštalačnej techniky medzi tlačidlami (riadiacimi bodmi) a ovládanými riadiacimi modulmi. Diaľkové, resp. bezdrôtové ovládanie pracuje na báze prenosu signálu prostredníctvom rádiových vĺn na frekvencii 868 MHz. Na tejto frekvencii sú povolené len produkty, ktoré nevysielajú nepretržite. Vďaka tomu je pravdepodobnosť interferencie minimálna. Bezdrôtový systém sa preto výborne hodí na špecifické aplikácie, akými sú napr. renovácia interiérov alebo rozšírenie existujúcej elektrickej inštalácie (tam, kde vŕtanie alebo drážkovanie nie je možné).

RGB(W) nástenný ovládač nemá vplyv na zariadenia ako sú televízory alebo audio a video zariadenia, ktoré sú ovládané pomocou diaľkového ovládania. V interiéri je dosah približne 30 metrov. V otvorených priestoroch je dosah až 100 m. Dosah RGB(W) nástenného ovládača závisí od stavebných materiálov použitých v domácnosti. Obrázok 1 ukazuje stratu kvality prenosového signálu v závislosti od použitých materiálov.

  • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )