! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Trådløs betjening - Modtageren i mit intelligente belysningssystem reagerer ikke på Niko lysdæmperen.

 1. Kontroller, at relæmodulet er monteret rigtigt på broen. Pil-ikonet på et af mærkerne bagpå skal pege opad.

 2. Dobbelt-tjek, at afdækningen er monteret på lysdæmperen. Når der kun trykkes på energibuen, bliver denne handling ikke genkendt som en tryk-handling. Du skal aktivere mindst én kontakt for at sende et radiotelegram.

 3. Kontroller placeringen af Niko lysdæmperen:
  1. Niko lysdæmperen er kun til indendørs brug og i tørre omgivelser. Undgå fugtige rum eller fugtige overflader, da vandet vil dæmpe radiobølgerne.
  2. Se, om der er direkte udsyn mellem Niko lysdæmperen og modtageren. Hvis det ikke er muligt, og der er en eller flere vægge mellem enhederne, skal du sørge for, at RF-signalerne går igennem væggen(e) så lige som muligt.
  3. Se efter såkaldte “døde punkter”, store genstande eller metalmaterialer, selv inde i væggene. De dæmper radiobølger.
  4. Placer ikke lysdæmperen tæt på gulvet eller på samme væg som den trådløse modtager.
  5. Undersøg, om der er støjsendere i nabolaget, selv når du har direkte udsyn. Flyt væk fra interferenskilder som fx Wi-Fi routere, DECT-telefoner, magneter, jernkerne materialer, elektroniske forkoblinger osv.

 4. Kontroller, at modtageren og Niko lysdæmperen er inden for den maksimale radiodækning. Hvis ikke, prøv at flytte lysdæmperen eller at konfigurere et Mesh-netværk med dine intelligente modtagere eller installer en RF-forstærker. Hvordan tester jeg?
  1. I EnOcean® baserede systemer måler du styrken af radiosignalet (RSSI) med testerne Vicos Probare 10 eller Vicos Probare 30.
  2. I Bluetooth® baserede systemer kan du måle radiosignalets værdier i en af smartphone-apperne fra nRF.
  3. I KNX® baserede systemer skulle du kunne bruge diagnostikværktøjet fra ETS-softwaren.
  4. Når modtageren nogen gange fungere og nogen gange ikke, er enhederne højst sandsynligt placeret i udkanten af den maksimale RF-rækkevidde.

 5. Sørg for, at parringen mellem Niko lysdæmperen og din smart modtager er udført rigtigt. Du kan lave en nulstilling til fabriksindstillingerne og gentage introduktionsprocessen.

 6. Hvis ingen af de foregående trin var årsagen, kan du undersøge om Niko lysdæmperen eller den trådløse modtager er defekt. Brug en referenceenhed under testen, og placer den ved siden af den mistænkte enhed. En referenceenhed er en lysdæmper eller en trådløs modtager, der fungerer.