! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Trådløs betjening - Hvilke funktioner understøtter Niko lysdæmperne?

De funktioner, der kan knyttes til hvert af trykkene, bliver defineret af det intelligente belysningssystem i introduktionsprocessen. Nikos lysdæmpere er fuldt konfigurerbare, og begrænsningerne i deres funktioner ligger i de intelligente belysningssystemer og deres modtagere.

Med Bluetooth®, Zigbee® og EnOcean® lysdæmpere kan du konfigurere op til 4 programmeringer, desuden kan du simiulere et ‘langt tryk’. Med KNX® kan du konfigurere op til 6 programmeringer, men du kan ikke simulere et ‘langt tryk'. Fordi der ikke sendes telegram, når et tryk bliver udløst, har du brug for et andet tryk til at stoppe en dæmpning eller skoddebetjening. Dette kaldes også et-tryksdæmpning/-skoddebetjening.

De fleste intelligente belysningssystemer understøtter programmeringer som fx: tænd, sluk, skiftefunktion, dæmp mørkere, dæmp lysere eller valg af scenarie. Afhængigt af det valgte intelligente system kan du endda konfigurere programmeringer som: åbne, lukke, hæve skodder, sænke skodder eller endda sende værdier i procent, sende værdier i en vinkel, sende værdier i 2 bits eller sende værdier i 8 bits. Kontakt forhandleren af dit intelligente system, og få mere information om de funktioner, de understøtter, og introduktionsprocessen.